Mobning og chikane på arbejdspladsen kan have store konsekvenser for både medarbejderen og virksomheden. God trivsel og et godt psykisk arbejdsmiljø er afgørende for en velfungerende virksomhed. Derfor anbefaler vi, at virksomheder sørger for at have klare retningslinjer og planer for forebyggelse og håndtering af mobning og chikane.

 

Hvis en person udsættes for krænkende handlinger, som vedkommende finder sårende eller nedværdigende, kan der være tale om mobning eller chikane. Sexchikane er mobning af seksuel karakter. Mobning og sexchikane kan både være fysisk, i form af eksempelvis uønskede berøringer, og psykisk, eksempelvis ved nedværdigende kommentarer eller ved udelukkelse fra fællesskabet.

Mobning og chikane påvirker det psykiske arbejdsmiljø

Der er i dag stor fokus på det psykiske arbejdsmiljø. Ikke kun fra Arbejdstilsynets side, men også fra medier og organisationer. Du har som arbejdsgiver pligt til at arbejde for et sundt og sikkert arbejdsmiljø. Denne pligt gælder både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø.

Et godt psykisk arbejdsmiljø er afgørende for en velfungerende virksomhed, og kan hjælpe med at forebygge sygemeldinger. Derfor er det vigtigt, at du tager stilling til, hvordan du vil håndtere eventuelle tilfælde af chikane på arbejdspladsen.

Hvis du ikke reagerer i tilfælde af, at en af dine medarbejdere er udsat for mobning eller chikane, kan det have alvorlige konsekvenser for medarbejderen. Derudover kan det medføre godtgørelse for overtrædelse af arbejdsmiljøloven.

NJORDs advokater kan rådgive dig om, hvilke tiltag der kan forebygge mobning og chikane, og hjælpe dig med at håndtere eventuelle udfordringer i din virksomhed.

Personalepolitikker mod mobning og chikane

Et vigtigt redskab, når man arbejder med mobning og chikane, er klare personalepolitikker på området. En politik er et stærkt værktøj til at forebygge chikane. Samtidig sender en klar politik et vigtigt signal om, hvilken virksomhed I har.

En politik om mobning og chikane kan derudover skabe et tryggere arbejdsmiljø ved at orientere medarbejderne om, hvad de skal gøre, hvis de oplever mobning eller chikane på arbejdspladsen.

Hos NJORD har vi advokater, der kan hjælpe dig med at udarbejde disse politikker specifikt til din virksomhed. Vi sikrer, at de passer til jeres konkrete behov og lever op til arbejdsmiljøloven og andre regler og praksis på området.

Digital mobning og chikane

Meget arbejde foregår i dag digitalt. Derfor er det vigtigt, at du er opmærksom på, at mobning og chikane også kan foregå i den digitale verden.

NJORDs advokater er eksperter på området og kan rådgive dig, om de særlige udfordringer der kan opstå på den digitale arbejdsplads.

NJORD har blandt andet modtaget Danske Advokaters advokatKODEKS-pris for indsatsen mod digitale krænkelser.

Vil du vide mere?
Hvad kan vi gøre for dig?