Separation og skilsmisse

En separation eller skilsmisse er en svær proces. Der er meget at forholde sig til – både praktisk og følelsesmæssigt. En skilsmisseadvokat kan hjælpe dig med at sikre dine rettigheder og opnå de bedste vilkår for hele familien.

Når du er gift, kan du kun blive separeret eller skilt, hvis I er enige om spørgsmålet om ægtefællebidrag og/eller hvem, der skal overtage en eventuel fælles lejebolig. Disse vilkår forhandles på plads i forbindelse med selve skilsmissen/separationen i Familieretshuset, hvis I ikke selv kan blive enige. Vær opmærksom på, at der indføres en tvungen refleksionsperiode for ægtefæller med børn under 18 år

Spørgsmålet om børnenes fremtidige bopæl og hvem, der eksempelvis skal være bopælsforælder, samt selve bodelingen skal ikke være på plads, for at I kan opnå separation og skilsmisse.

Det er vores erfaring, at det altid er en god idé at drøfte ovenstående med en advokat, da mange af konflikterne omkring bodelingen og børnene ikke bare opstår i forbindelse med separationen/skilsmissen, men også flere år senere. Derfor er det særdeles væsentligt, at papirerne er udarbejdet korrekt.

Det er altid lettere at finde ud af, hvor børnene skal holde den første jul, hvis dette står anført i den samværsaftale, der er udfærdiget i forbindelse med separationen/skilsmissen.

Hvis du er midt i processen, kan en skilsmisseadvokat tillige optræde som mægler og sikre, at dialogen genoptages, hvis jeres forhandlinger er gået i stå. Advokaten kan også tage dialogen med din ægtefælle eller dennes advokat.

Hvordan bliver jeg separeret/skilt?

Hvis I er enige, kan I blive skilt med det samme.

Hvis den ene part ikke ønsker at blive skilt, er man altid berettiget til at blive separeret uden den anden parts samtykke. Efter seks måneders separation kan I hver især søge om skilsmisse og er altid berettigede hertil.

Det er også muligt at få bevilget en såkaldt direkte skilsmisse, hvis

Du kan både søge om separation og skilsmisse hos Familieretshuset via ansøgningsblanketter på Familieretshusets hjemmeside.

Vi er ikke enige – hvad gør jeg?

Hvis det ikke lykkes jer at håndtere separationen/skilsmissen i mindelighed, eller den anden part ikke har underskrevet ansøgningen, når den indsendes til Familieretshuset, vil I blive indkaldt til et indledende møde i Familieretshuset. Vær opmærksom på, at ægtefæller med børn skal have en refleksionsperiode på 3 måneder, inden en skilsmisse kan gennemføres, hvorefter begge parter igen skal bekræfte ønsket om skilsmisse.

Familieretshuset vil på et møde søge at hjælpe jer med at nå til enighed om separationen eller skilsmissen. Mange vælger at tage en skilsmisseadvokat med til mødet med Familieretshuset. Advokaten er med til at sikre dine rettigheder og skaber ofte den fornødne fremdrift i processen. Sagens videre gang afhænger af dennes kompleksitet. Ved mindre enkle sager om for eksempel bidragets størrelse vil Familieretshuset træffe afgørelse, som vil kunne påklages af parterne til Familieretten. Ved komplicerede sager vil Familieretshuset ikke kunne træffe afgørelse, og sagen sendes i stedet videre til Familieretten, hvor sagen behandles

Hvis I ikke kan opnå enighed, går sagen videre til retten, hvor en dommer vil tage stilling til vilkårene for separationen/skilsmissen.

Her hjælper advokaten dig med at opnå de bedste vilkår, når der skal forhandles i og uden for retten.

Hvad er mine rettigheder og forpligtelser?

Både separation og skilsmisse betyder, at I ikke længere er forpligtede til at forsørge hinanden, og arveretten ophører. Derfor er det vigtigt at have klare aftaler om delingen af jeres fælles værdier og bolig samt det videre samarbejde omkring børnene.

Ægtefællebidrag

I kan begge ansøge om ægtefællebidrag. Men ud fra den nuværende retspraksis er der meget få mænd, der opnår ægtefællebidrag.

Når retten vurderer spørgsmålet om ægtefællebidrag, ser man på flere faktorer, herunder særligt

Retten lægger særlig vægt på, om modtageren af bidraget har en uddannelse, om der er mindreårige børn og modtagerens helbred og fremtidsudsigter.

Hvis I ikke er enige, kan Familieretten med det nye system fastsætte både størrelsen og længden på bidraget. Læs mere om, hvordan Familieretshuset fastsætter ægtefællebidragets størrelse.

I har desuden altid selv aftalefrihed og kan således selv aftale en længde og størrelse, der passer jer.

Fælles værdier og bolig

Hvis I har fælles bolig, bil, formue eller lignende, skal der i forbindelse med separation eller skilsmisse foretages en såkaldt bodeling, hvor jeres fælles værdier og gæld deles.

Eventuelle særejemidler skal dog ikke indgå i bodelingen.

Den dag Familieretshuset modtager jeres anmodning om skilsmisse eller separation, ophører jeres delingsformue. Herefter er du ikke forpligtet til at dele med din ægtefælle – heller ikke, hvis du vinder i Lotto dagen efter, at Familieretshuset har modtaget jeres anmodning. Vær opmærksom på, at denne ophørsdag kan ændres, hvis skilsmissen ikke gennemføres.

I forbindelse med separationen og skilsmissen anbefaler vi, at I udarbejder og underskriver en bodelingsaftale, hvor jeres aktiver og passiver fordeles – enten selv eller i samarbejde med en advokat. Aftalen skal sikre jer mod uoverensstemmelser på et senere tidspunkt, så I hver især kan komme videre med jeres nye liv. Ofte vil hver part være repræsenteret af sin egen advokat, men hvis I som udgangspunkt er enige, men bare ikke ved, hvordan bodelingen rent praktisk skal gribes an, kan I med fordel vælge at bruge den samme advokat

I har fuld aftalefrihed i jeres bodeling, ligesom denne ikke skal indsendes til nogen myndigheder, men alene opbevares af jer selv.

Forældremyndighed og samvær

Hvis I har fælles forældremyndighed, fortsætter den fælles forældremyndighed uafhængigt af separation eller skilsmisse, hvis I fortsat er enige om at dele forældremyndigheden.

Når I flytter fra hinanden, kan I aftale, at den fælles forældremyndighed ophører, så den ene forælder får fuld forældremyndighed, eller I kan fortsætte den fælles forældremyndighed.

Hvis I ikke kan blive enige, afgør retten, om den fælles forældremyndighed skal forsætte, eller om den ene part skal have fuld forældremyndighed. Med den nuværende retspraksis skal der dog forholdsvis meget til for at miste sin andel i den fælles forældremyndighed.

Uanset om man har fælles eller ene forældremyndighed, har den anden forælder som udgangspunkt altid ret til samvær med børnene. Det er dog vigtigt at aftale rammerne for samværet. Jeres aftale som forældre er lige så bindende som Familieretshuset afgørelse, og samværet kan gennemtvinges via Familieretten, hvis aftalen ikke overholdes – dog kun, hvis det fremgår tydeligt af aftalen.

Det er derfor vigtigt at sikre indholdet i samværsaftalen.

Hos NJORD Law Firm har vi flere eksperter i skilsmisser, bodelinger og børnesager. Disse advokater er vant til at agere i et meget højt konfliktfelt og kender til de konflikter, der kan opstå mellem forældre. Gennem dialog og høj faglighed søger de altid at nå en løsning, der sikrer det bedst mulige samarbejde fremover mellem forældrene samt en fin og god samværsaftale.

Læs mere om, hvordan NJORDs eksperter kan hjælpe i sager om børn og samvær

Kontakt

Tilmeld dig vores nyhedsbreve

Få vores nyhedsbreve og modtag seneste juridisk nyt.

Tilmeld dig nu