Skilsmisser, hvor børn er involveret, er ofte mere komplekse: Skal vi fortsat have fælles forældremyndighed? Hvor skal barnet bo? Er det rimeligt, at den ene forælder betaler børnebidrag? En skilsmisseadvokat kan hjælpe jer gennem processen og stille de rigtige spørgsmål.

Det er en god idé at forholde sig mere formelt til, hvordan man vil håndtere sit fremtidige forældresamarbejde, hvis man bliver skilt. Vi råder altid vores klienter til at lave en skriftlig forældremyndigheds- og samværsaftale, så rammerne for det fremtidige samarbejde om børnene er klare.

Ofte møder vi klienter, der fortæller, at de er gode venner, at de sagtens kan tale sammen, og at der intet behov er for at lave en formel aftale. Vores erfaring er dog, at der, uanset hvor gode venner I er, vil opstå små komplikationer undervejs, hvor det vil være rigtig rart at have en samværsaftale. Så er rammerne klare, både når det gælder det normale samvær, men i særdeleshed også samværet i ferier og på helligdage, fødselsdage mv.

En advokat kan være din juridiske vejleder, der hjælper dig med rådgivning og konfliktmægling undervejs, og som guider dig sikkert gennem processen.

KONTAKT NJORDS FAMILIE- OG ARVERETSADVOKATER

Tlf. 33 12 45 22
E-mail: familieretsadvokaten@njordlaw.com

Forældremyndighed

Hvis I har fælles forældremyndighed, fortsætter den fælles forældremyndighed uafhængigt af separation eller skilsmisse. Når I flytter fra hinanden, kan I aftale, at den fælles forældremyndighed ophører, så den ene forælder får fuld forældremyndighed, eller I kan fortsætte den fælles forældremyndighed. Når I flytter fra hinanden, skal I aftale, hvem den fremtidige bopælsforælder skal være.

Siden 2015 har det været muligt for regnbuefamilier at registrere barnets ”medfar” eller ”medmor”, så den ikke-biologiske forælder har fået bedre rettigheder end tidligere. Som regnbuefamilie har man altså nu samme muligheder for valg af fælles forældremyndighed og samvær ved en eventuel samlivsophævelse.

Fælles forældremyndighed betyder, at I skal være enige om væsentlige beslutninger i barnets liv.

Hvis I ikke kan blive enige om en aftale, afgør retten, om den fælles forældremyndighed skal forsætte, eller om den ene part skal have fuld forældremyndighed. Sagen om bopælen eller forældremyndigheden starter i det nyoprettede Familieretshus, som inddeler sagerne i tre kategorier, baseret på sagernes kompleksitet.

Der skal efter gældende ret meget til for at fjerne den fælles forældremyndighed. Det forudsætter en meget høj grad af konflikt mellem forældrene, såsom vold, misbrug eller lignende.

Hvordan indleder man en god dialog om børnene?

Det er vigtigt, at du tænker "samarbejde" frem for "modarbejde", når I skal finde en ny måde at være forældre på efter en separation eller skilsmisse. 

Det kan synes banalt, men hvis I kan blive enige om, at I begge vil jeres børn det godt, så kan I også samarbejde. 

Det er vores erfaring, at det altid hjælper at "sætte sig på samme side af bordet". Enhver diskussion om børnene er altid lettere, hvis du sætter dig i den andens sted. Prøv at behandle din tidligere kæreste som en kollega og anvend samme telefacon. 

Husk, at børnene altid vil sige det til dig, som de ved, du gerne vil høre - historien er oftest anderledes hjemme hos den anden forælder.

Barnets bopæl

Den forælder, som barnet har bopæl hos, kan træffe beslutninger om overordnede forhold i barnets liv – herunder hvor i landet barnet skal bo, hvilken daginstitution barnet skal gå i, om barnet skal gå til skolepsykolog, almindelige lægeundersøgelser og behandlinger samt valget af børnesagkyndig rådgivning og fritidsaktiviteter, der ikke er risikobetonede – uden at konsultere den anden forælder.

I kan selv aftale barnets bopæl. Vi anbefaler i den sammenhæng, at I får udarbejdet en skriftlig bopæls- og samværsaftale, som I begge underskriver. Denne indeholder samværsbestemmelserne, herunder aftalerne omkring ferie mv.

Hvis I ikke kan blive enige om barnets bopæl, kan I indsende en anmodning til Familieretshuset, som vil tilknytte en børnesagkyndig kontaktperson, der vil holde samtaler med børnene for at forstå deres situation. Tilmed vil Familieretshuset hjælpe med mægling mellem forældrene. Vær opmærksom på, at der alene kan søges om bopæl tre måneder efter samlivsophævelse. I mellemperioden er der delt bopæl.

Samvær

Som forælder har du altid ret til samvær med dine børn – uanset om der er fælles forældremyndighed eller ej. Mange tror fejlagtigt, at fuld forældremyndighed medfører, at den anden forælder ingen samværsret har, men man kan sagtens have en deleordning, selvom den ene part har fuld forældremyndighed. Deleordninger kræver dog som regel en høj grad af samarbejdsvilje.

Det er derfor vigtigt at aftale rammerne for samværet. Forældrenes aftale er lige så bindende som Familieretshusets afgørelse, og samværet kan gennemtvinges via Familieretten, hvis aftalen ikke overholdes. Det skal dog fremgå som en betingelse i aftalen.

Hvilke beslutninger skal forældremyndighedsindehaverne træffe sammen? Hvilke beslutninger kan bopælsforælderen træffe alene? Hvilke beslutninger kan samværsforældren træffe alene?
 • Værgemål 
 • Væsentlig medicinsk behandling og væsentlige indgreb
 • Skolevalg, videreuddannelse 
 • Skolefritidsordning 
 • Risikobetonet fritidsaktivitet 
 • Flytning udenlands, herunder flytning til Grønland og Færøerne 
 • Navnevalg 
 • Religiøse forhold 
 • Ægteskab 
 • Pas 
 • Direkte daglig omsorg 
 • Daginstitution 
 • Fritidsaktiviteter
 • Flytning indenlands 
 • Skolepsykolog 
 • Børnesagkyndig rådgivning 
 • Afgørelser, der relaterer sig til samværet 
 • Dagligdagsrelaterede spørgsmål, f.eks. sengetider, fritidsaktiviteter og valg af kammerater mv.

 

Vil du holdes opdateret?
vil du vide mere?
Skal vi løse dit problem?