Ved en skilsmisse skal jeres formue deles, hvilket kaldes en bodeling. En bodeling kan godt være kompliceret. 

Hvis I har fælles bolig, bil, formue eller lignende, skal der i forbindelse med separation eller skilsmisse foretages en bodeling, hvor jeres fælles værdier og gæld deles. Eventuelle særejemidler skal dog ikke indgå i bodelingen.

Den dag Familieretshuset modtager jeres anmodning om skilsmisse eller separation, ophører jeres delingsformue. Herefter er du ikke forpligtet til at dele med din ægtefælle – heller ikke, hvis du vinder i Lotto dagen efter, at Familieretshuset har modtaget jeres anmodning. Vær opmærksom på, at denne ophørsdag kan ændres, hvis skilsmissen ikke gennemføres.

KONTAKT NJORDS FAMILIE- OG ARVERETSADVOKATER

Tlf. 33 12 45 22
E-mail: familieretsadvokaten@njordlaw.com

Hvad er vigtigt?

I forbindelse med separationen og skilsmissen anbefaler vi, at I udarbejder og underskriver en bodelingsaftale, hvor jeres aktiver og passiver fordeles – enten selv eller i samarbejde med en advokat. Aftalen skal sikre jer mod uoverensstemmelser på et senere tidspunkt, så I hver især kan komme videre med jeres nye liv. Ofte vil hver part være repræsenteret af sin egen advokat, men hvis I som udgangspunkt er enige, men bare ikke ved, hvordan bodelingen rent praktisk skal gribes an, kan I med fordel vælge at bruge den samme advokat

I har fuld aftalefrihed i jeres bodeling, ligesom denne ikke skal indsendes til nogen myndigheder, men alene opbevares af jer selv.

Har I svært ved at blive enige, eller ønsker du vejledning om din rettigheder rent juridisk og økonomisk i forbindelse med skilsmissen, kan NJORDs familieretsadvokater hjælpe dig med at skabe et overblik over din situation. Det er vores erfaring, at det er vigtigt, at man sætter sig ind i reglerne, inden man laver aftaler med den anden om formuens deling, fordi det er vanskeligt efterfølgende at få ændret en bodelingsaftale, hvis du senere finder ud af, at du er blevet ”snydt”. 

Det er omvendt samtidig også vigtigt at få lavet en ”rigtig” og gyldig aftale i første omgang, så du sikrer, at der ikke senere kan opstå tvivl om aftalens gyldighed. 

Det siger andre om os

”Hej! Tak for jeres store stykke arbejde - jeg ved godt I gør det her hver dag, men det er på ingen måder hverdagen for mig. Jeg aner ikke hvordan jeg skulle have haft energi til at afslutte bodeling mv. med X. havde jeg ikke haft jer. (....) Som nævnt tidligere - for mig har I gjort en forskel og jeg er jer dybt taknemmelig."

"Therèse Kemps skarphed, fokus, forståelse, erfaring og faglige ekspertise i forbindelse med min bodeling, har betydet, at jeg er kommet økonomisk og praktisk videre med oprejst pande, hvilket ikke skal undervurderes i forhold til den personlige, mentale heling efterfølgende. Jeg anbefaler Therèse til enhver, der står over for en fjendsk bodeling, hvor det er særlig vigtigt at have den stærkest mulige part ved sin side." - Carina

"Jeg kan på det varmeste anbefale Therèse Kemp, som var min advokat i en sag om bodeling efter en skilsmisse med en noget genstridig modpart. Therese er professionel til fingerspidserne. Hun går lige til sagen på en meget kontant og vedholdende måde også over for modparten. Og jeg har gennem hele forløbet haft 100 procent tillid til hende." - Helen

"Therèse Kemp har hjulpet mig i forbindelse med en bodeling efter en skilsmisse. Hun holdt fast - hvor advokater fra andre advokatfirmaer gav op. Og det gav et væsentlig bedre resultat for mig. Therèse er kompetent og samtidig et dejligt menneske. Hun er klar på sidelinjen hele tiden, og hun er skarp både i forhold til at skære sagen til og i forhold til at få ting til at ske." - Anette

Vil du holdes opdateret?
Vil du vide mere?
Vi hjælper gerne dig og din familie