Hvad kan vi hjælpe dig med?

NJORD Law Firm tilbyder omfattende juridisk rådgivning inden for alle områder af privatretten. Vores erfarne advokater er specialiserede i at håndtere en bred vifte af juridiske spørgsmål og kan rådgive dig inden for familie- og arveret, køb og salg af bolig, digitale krænkelser, gældssanering, personskadeerstatning, strafferet og meget mere.

Vores advokater, jurister og sagsbehandlere støtter dig gennem hele processen. Vi er ved din side fra det øjeblik, din udfordring opstår, til vi finder løsningen, der rigtig for dig. Vi sikrer, at du får fuldt overblik og gennemsigtighed gennem hele forløbet. Vi informerer dig om processen, priser og alle relevante oplysninger, så du føler dig tryg gennem hele forløbet.

HVORFOR SKAL DU VÆLGE NJORD LAW FIRM?

1. Dybdegående faglig ekspertise
Hos NJORD Law Firm er vores advokater, jurister og sagsbehandlere specialister inden for deres respektive områder. Vores ekspertise sikrer, at du altid modtager rådgivning med en faglig tilgang til din problemstilling. Vi ved, hvordan vi finder den rette løsning til ethvert juridisk problem – uanset kompleksitet eller omfang.

2. Klienten i fokus
Når du vælger NJORD Law Firm, er du og dine behov som privat klient altid vores førsteprioritet. Vores advokater, jurister og sagsbehandlere sikrer, at du løbende får de relevante informationer om din sag. Vi stræber altid efter at forstå dine behov og levere personlige, skræddersyede løsninger samt juridisk kompetent rådgivning i øjenhøjde.

3. Personlig tilgang
NJORD Law Firm består af et mangfoldigt team på 210 medarbejdere med stor erfaring i at kommunikere med mennesker med forskellige baggrunde og kulturer – nationalt og internationalt. Vi ser diversitet som en styrke og prioriterer at kommunikere jordnært og forståeligt for at sikre, at du føler dig hørt, forstået og tryg under behandlingen af din sag fra opstart til afslutning.

4. Lokal, national og international kompetence
Med kontorer i hele Danmark, Norden og Baltikum kan NJORD Law Firm sikre dig kompetent rådgivning, uanset om din juridiske problemstilling har lokalt eller internationalt fokus. Vores juridiske ekspertise og erfaring strækker sig over landegrænserne, så du kan føle dig tryg uanset omstændighederne.

5. Ordentlighed og professionalisme
Vi tager vores arbejde og faglighed alvorligt og opfører os altid med integritet i alle vores interaktioner. Hos NJORD Law Firm prioriterer vi høj moral og etik i alt, hvad vi foretager os, og vi stræber efter at levere den bedst mulige service med et kvalitetsstempel af professionalisme.

6. Erfaring og resultater
Med mange års erfaring og dokumenterede resultater inden for en bred vifte af juridiske fagområder kan du trygt stole på, at vi håndterer dine juridiske anliggender med den faglige ekspertise og professionalisme, de fortjener. Vi har tidligere leveret resultater af højeste kvalitet for vores klienter, og vi er fast besluttet på at opretholde denne standard i fremtiden.
 

Vælg NJORD Law Firm for pålidelig, professionel og personlig juridisk bistand. Vi er her for at hjælpe dig med at navigere gennem enhver juridisk udfordring og vi sikrer, at dine rettigheder og interesser bliver taget seriøst og varetaget på bedste vis. Kontakt vores advokater her for en uforpligtende snak om din sag.

NJORD LAW FIRMS SPECIALEOMRÅDER INDENFOR PRIVATRETTEN

Vores team hjælper med oprettelse eller ændring af fremtidsfuldmagter samt sager om værgemål.

Vi tilbyder hjælp til udarbejdelse af købsaftaler, skøder og berigtigelse af handlen samt tinglysning af rettigheder. Desuden bistår vi lejere og private udlejere med indgåelse og opsigelse af lejekontrakter samt sikrer at rettigheder og pligter håndhæves.

Vores rådgivning omfatter alle typer af private skattesager, klagesager mod SKAT, skatteoptimering og selvangivelser samt selvanmeldelser.

Vi hjælper den krænkede part med kontakt til politi og anklagemyndigheden samt undersøger erstatningsmuligheder eller retssager udenom politiet.

Vi tilbyder bistandsadvokater og forsvarsadvokater i alle typer straffesager.

Vi kan assistere med ansøgning om gældssanering, få din gæld nedsat eller fjernet helt eller delvist.

Vi sikrer private de bedste muligheder for at adoptere, hvad enten det er kendt adoption eller fremmedadoption. Vi hjælper med alle aspekter af adoptionen, herunder juridiske procedurer, dokumentation og andre juridiske spørgsmål, for at sikre en glat og vellykket proces.

NJORD Law Firm har specialiserede advokater inden for alle fagområder i privatretten. Uanset din specifikke juridiske problemstilling har vi en advokat, der kan hjælpe dig. Læs mere om vores fagspecialer her.

ADVOKAT INDENFOR FAMILIERET

NJORD Law Firm tilbyder specialiserede advokater inden for alle områder af familieretten. Vores ekspertise omfatter indgåelse og opløsning af ægteskaber ved separation og skilsmisse, udarbejdelse af ægtepagter og hjælp med bodeling. Vi sikrer, at dine rettigheder og forpligtelser i ægteskabet og ved en separation eller skilsmisse overholdes, herunder sager om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær.

Vores advokater har den nødvendige erfaring og viden til at håndtere selv de mest komplekse familieretlige spørgsmål. Vi forstår, hvor følsomme disse sager kan være, og vi arbejder hårdt for at sikre, at dine interesser og behov bliver varetaget på bedste vis.

 

ADVOKAT INDENFOR ARV OG DØDSBOBEHANDLING

Vores arveretsafdeling hos NJORD Law Firm tilbyder juridisk bistand og rådgivning inden for arveretlige spørgsmål. Vi kan hjælpe med udarbejdelse og opdatering af testamenter, fremtidsfuldmagter og børnetestamenter. Med vores mange års erfaring kan vi også guide dig gennem dødsbobehandlingen og arvefordelingen, og vi er klar til at håndtere eventuelle konflikter eller spørgsmål vedrørende arverettigheder, herunder retten til at sidde i uskiftet bo. Lad os sikre en retfærdig og problemfri proces for dig og din families arvesag, så I undgår, at arven skaber splid i familien.

 

BOLIGADVOKAT

NJORD Law Firm tilbyder specialistadvokater inden for fast ejendom, som er dedikerede i at sikre dine interesser under ejendomshandler, uanset om du er køber eller sælger. Vores ekspertise sikrer, at der ikke opstår uforudsete udgifter eller problemer i forbindelse med handlen. Vi hjælper dig også med at stille sikkerhed og panterettigheder i forbindelse med finansieringen af boligen.

Vi assisterer også med indgåelse eller ophævelse af lejekontrakter, samt at sikre dine rettigheder som lejer eller privat udlejer. Vores mål er at sikre, at hele processen forløber gnidningsløst og sikkert, så du kan fokusere på at realisere dine boligdrømme uden bekymringer.

 

BISTANDS- OG FORSVARSADVOKAT

Er du involveret i en straffesag eller har du brug for en bistandsadvokat? NJORD Law Firm tilbyder erfarne forsvars- og bistandsadvokater, der kan hjælpe dig med dine juridiske behov. Uanset om du er sigtet, anholdt eller har været offer for en forbrydelse, er vores advokater klar til at varetage dine interesser og støtte dig gennem hele straffesagens forløb – fra sigtelse til domsafsigelse og eventuel ankesag. Vi hjælper også med at søge erstatning i forbindelse med straffesagen.

 

ADVOKAT I ARBEJDSRET

Har du behov for juridisk rådgivning inden for arbejdsret? Hos NJORD Law Firm har vi specialiserede advokater, der kan hjælpe dig med ethvert spørgsmål vedrørende ansættelse eller afskedigelse. Vores advokater, jurister og sagsbehandlere kan også bistå dig med at opnå erstatning eller godtgørelse i tilfælde af uberettiget bortvisning eller diskrimination baseret på køn, seksualitet, alder, religion eller fagforeningstilknytning. Kontakt os i dag for professionel og pålidelig rådgivning inden for arbejdsret.

 

ADVOKAT I DIGITALE KRÆNKELSER

Miriam Michaelsen som er specialistadvokat indenfor digitale krænkelser kan hjælpe dig med at beskytte dine rettigheder og navigere gennem den komplekse proces. Fra dokumentation af krænkelsen til at stoppe spredningen og indgive politianmeldelse, vil vi være din stærke støtte gennem hele forløbet. Vi vil hjælpe dig med at undersøge mulighederne for at føre retssag udenom politiet og eventuelt søge erstatning. Med vores faglige ekspertise sikrer vi, at dine interesser bliver varetaget, og at du opnår den retfærdighed, du fortjener. Lad os vejlede og hjælpe dig med at tage de nødvendige skridt mod at stoppe digitale krænkelser.

KONTAKT EN ADVOKAT FRA NJORD LAW FIRM I DAG

Hos NJORD Law Firm har du altid mulighed for at kontakte vores advokater, jurister eller sagsbehandlere for at få en uforpligtende vurdering af din sag. Vi står klar til at lytte og hjælpe dig. Kontakt os her for at komme i gang.

Hvad kan vi gøre for dig?
Seneste nyheder
PRIVATRETSADVOKATER MED LOKALKENDSKAB

NJORD Law Firm har kontorer i København, Roskilde, Silkeborg, og Aarhus samt i Riga, Tallinn, og Vilnius. Vores advokater, jurister, og sagsbehandlere arbejder fagspecifikt inden for vores specialer, hvilket sikrer dyb ekspertise og opdateret rådgivning.

Vores specialiserede tilgang til juridiske problemstillinger garanterer, at du altid får professionel og fagligt opdateret rådgivning. Med vores tilstedeværelse over hele Danmark og Baltikum kan du være sikker på at få en advokat, der har et solidt lokalkendskab både nationalt og internationalt. Netop det er særligt værdifuldt inden for områder som ejendomshandler og familieretlige problemstillinger.