Ekspropriation

Myndighederne har ifølge grundlovens § 73 mulighed for at ekspropriere din ejendom, ”hvis almenvellet kræver det”. Dette gælder både for erhvervsejendomme og for private.

Ekspropriation kan ske på mange måder og kan således f.eks. omfatte:

  • Hele ejendommen
  • En del af ejendommen
  • Midlertidig råden over ejendommen som arbejdsareal
  • Begrænsninger for ejendommen, som eksempelvis færdselsret og byggelinjer

Ekspropriation er for de fleste et drastisk og ubehageligt indgreb, og det kan virke uigennemskueligt, hvorledes sagen skal gribes an, og hvilke krav om erstatning du kan stille, så du kan få det bedste ud af situationen. Vi hjælper dig gennem ekspropriationsprocessens faser og rådgiver dig undervejs, og herunder varetager vi kommunikationen med kommissarius (Staten) eller kommunen i din ekspropriationssag.

Generelt kan der i tilfælde af ekspropriation stilles krav om erstatning for dit tab f.eks. ejendomserstatning, ulempeerstatning og erstatning for særlige installationer. Der kan tillige fås godtgørelse for rimelige udgifter til sagkyndig bistand, ligesom selve erstatningen er skattefri. Vi hjælper dig med at skaffe den rigtige erstatning for din ejendom og de gener, der er forvoldt i forbindelse med ekspropriationen. 

Vil du vide mere?
Hvad kan vi gøre for dig?