AB 18, ABT 18 og ABR 18

Denne side giver dig et overblik over de nye regler i AB 18, ABT 18 og ABR 18. Her kan du finde svar på, hvor der er sket ændringer, hvilke krav de nye regler stiller, og downloade praktiske arbejdsredskaber, der kan hjælpe dig i dit daglige arbejde med AB 18.

Det nye AB-system er på mange områder en kodificering af gældende retspraksis, men reglerne indeholder også nye bestemmelser, blandt andet om:

  • Planlægning
  • Direkte krav
  • Ændringer i projektet
  • Ekstraarbejder og krav
  • Digital projektering
  • Tvistløsning
Få et overblik over nyhederne i AB 18

NJORDs fast ejendom team har udviklet to praktiske arbejdsredskaber, som hjælper dig til at navigere i det nye AB-system.

Den første, korte folder giver et overblik og kan bruges som et opslagsværk over de reelle ændringer, der er sket med vedtagelsen af AB 18. Folderen med uddybende bemærkninger beskriver og uddyber ændringerne.

For overskuelighedens skyld er folderne delt op i, hvad man skal være opmærksom på før, under og efter entreprisens udførelse. Kodificeringer af voldgiftspraksis er alene medtaget i begrænset omfang. Hold øje med siden, der vil blive opdateret med foldere om ABT 18 og ABR 18.

Desuden har vi udarbejdet paragrafnøgler – foreløbig for AB 18 og ABR 18:

Print folderne og paragrafnøglerne ud – så har du altid et praktisk arbejdsredskab ved hånden, som du kan slå op i.

AB og ABR, officielle dokumenter

Siden de tidligere AB’ere (ABR 89, AB 92 og ABT 93) har byggebranchen udviklet sig markant. Derfor blev hele AB-systemet revideret, hvilket resulterede i udarbejdelsen af AB 18, ABR 18 og ABT 18 samt introduktion af en forenklet AB, forenklet ABR og fire appendikser (”APP”). Dokumenterne tager højde for specielle forhold, der knytter sig til aftaler om projektudvikling, projektoptimering, driftskrav og incitamentsbestemmelser.

De nye AB-regler blev offentliggjort den 21. juni 2018 og kan downloades her:

Kontakt os for rådgivning

NJORD er en af de førende advokatvirksomheder inden for fast ejendom og entreprise gennem de sidste mange år. Vores advokater med speciale i byggesager rådgiver entreprenører, bygherrer og arkitekter om fast ejendom og entreprise, herunder om entreprisekontrakter, byggeprojekter og ejendomsudvikling.

Vil du vide mere?
Hvad kan vi gøre for dig?