Før 2012 havde to personer af samme køn mulighed for at registrere deres partnerskab og dermed indgå i et såkaldt registreret partnerskab. Selvom det ikke længere er muligt at indgå et registreret partnerskab, fortsætter de juridiske rettigheder og pligter for dem, der er i et registreret partnerskab.
 

Hos NJORD Law Firm kan vi hjælpe dig med at blive klogere på de regler og rettigheder, der er forbundet med et registreret partnerskab. Vi kan også hjælpe med at omdanne et registreret partnerskab til et ægteskab.

Hvad er et registreret partnerskab?

Et registreret partnerskab er betegnelsen for to personer af samme køn, der før den 15. juni 2012 registrerede deres partnerskab hos kommunen. Indtil da var et registreret partnerskab den eneste måde, hvorpå personer af samme køn kunne opnå de juridiske rettigheder, der er forbundet med ægteskab.

Efter ændringerne i ægteskabsloven er det i dag tilladt for to personer af samme køn at indgå ægteskab. Lovgivningen om registreret partnerskab blev samtidig ophævet, hvilket betyder, at det ikke længere er muligt at indgå et registreret partnerskab.

Hvis man i dag ønsker at få de rettigheder og pligter, der er forbundet med et registreret, skal man indgå et ægteskab – altså blive gift.

 

Registreret partnerskab – juridiske rettigheder og pligter

Når man er i et registreret partnerskab, har man mulighed for at omdanne det til et ægteskab. Hvis man vælger fortsat at leve i det registrerede partnerskab, har man dog samme rettigheder og pligter som i et traditionelt ægteskab, herunder:

  • Deling af formue, også kendt som delingsformue
  • Gensidig forsørgelsespligt
  • Automatisk gensidig arveret
  • Ret til at sidde i uskiftet bo ved den ene partners død
  • Beskyttelse mod ensidige dispositioner fra partneren over den fælles helårsbolig.

 

Gensidig arveret i et registreret partnerskab

Registrerede partnere har automatisk gensidig arveret til hinanden, præcis som ægtefæller har det. I tilfælde af den ene ægtefælle eller partners død, er den længstlevende ægtefælle eller partner tvangsarving til halvdelen af boet. Denne arveret gælder også for registrerede partnere.

For yderligere information om ægtefællers gensidige arveret, kan du læse mere her.

Det er også muligt for registrerede partnere at sidde i uskiftet bo under de samme vilkår som ægtefæller, hvis de opfylder betingelserne.

 

Hvis du fortsat lever i et registreret partnerskab

Det er muligt for dig og din partner at omdanne jeres eksisterende registrerede partnerskab til et ægteskab, hvis I opfylder disse to betingelser:

  1. Jeres registrerede partnerskab blev indgået i Danmark
  2. I er enige om at omdanne partnerskabet til et ægteskab.

Ønsker I at omdanne jeres registrerede partnerskab, skal I udfylde og indsende en særlig blanket til den kommune, hvor I oprindeligt indgik partnerskabet.

Hvis betingelserne er opfyldt, vil I modtage en vielsesattest fra kommunen, hvor indgåelsesdatoen for det oprindelige partnerskab vil blive anerkendt som vielsesdato. Kommunen vil desuden ændre partnerskabet til et ægteskab, hvis det er registreret i CPR-registeret.

Vi anbefaler, at I kontakter vores specialiserede advokater inden for familie- og arveret, der kan hjælpe jer med at udfylde alle dokumenter korrekt. På den måde sikrer I, at I opnår et gyldigt ægteskab og bevarer alle retsvirkningerne heraf.

 

Ophævelse af et registreret partnerskab

Hvis I lever i et registreret partnerskab og ønsker at ophæve det, skal det ske på samme måde som ved opløsning af et ægteskab. Det betyder, at partnerskabet kan ophøre ved enten separation eller skilsmisse.

Det er muligt for den ene partner at søge individuelt om direkte skilsmisse på samme måde som i et ægteskab. Det skal dog ske under forudsætning af visse betingelser, såsom utroskab, vold eller hvis parterne har levet adskilt i mindst to år på grund af uoverensstemmelser.

 

Bodeling ved ophævelse af registreret partnerskab

Ved et registreret partnerskab eksisterer der som udgangspunkt et formuefællesskab mellem parterne. Det betyder, at der ved opløsning af partnerskabet skal foretages en bodeling på samme måde som for ægtefæller.

 

NJORD Law Firm – Juridisk bistand til registrerede partnere

Hos Njord Law Firm har vi erfarne advokater, der er specialiseret inden for familie- og arveret. De kan hjælpe med at omdanne registrerede partnerskaber til ægteskaber. De kan også hjælpe med at ophæve registrerede partnerskaber og besvare spørgsmål vedrørende bodeling og forældremyndighed. Vi tilbyder udarbejdelse af bodelingsoverenskomster og aftaler om forældremyndighed og samvær. Kontakt os i dag for en uforpligtende snak om din sag.

 

Vil du vide mere?
Vi hjælper gerne dig og din familie