Det er naturligt, at mange børn er i en deleordning i dag, da det er udtryk for, at fædrene i større grad end tidligere deltager i børnenes opvækst på lige fod med mødrene. Derfor er mor og far typisk ligestillede i forældreskabet.

Vores familieretsadvokater har set sager, hvor en deleordning har været en måde at få løst uoverensstemmelserne på i forbindelse med skilsmissen/samlivsophævelsen. Kontoret får henvendelser, hvor en forældre synes deleordningen er den mest retfærdige løsning - fordi begge forældre er gode og tætte på børnene. I de situationer er det vigtigt at forklare forældrene, at udfordringen for alle forældre, som oplever en skilsmisse eller samlivsophævelse, er, at det netop er i den situation, der stilles de største krav til forældreevnen, herunder at kunne tilsidesætte egne behov. En deleordning må aldrig blive et kompromis, hvor ingen voksne snydes, og hvor børn tænker, at der ikke bliver gjort forskel på forældrene.

Familieretsadvokaternes råd til deleordninger

På baggrund af advokaternes erfaring og samarbejde med børnepsykologer har NJORDs Familieretsafdeling følgende råd for at sikre en velfungerende deleordning, der etableres for barnets skyld:

  • Barnets natur - husk, at der ikke er nogen tvivl om, at en deleordning er den samværsordning, som er mest krævende for barnet. Derfor er det nødvendigt, at barnet er robust og klar til forandringer og skift.
  • Forældresamarbejde – det er afgørende, at forældrene - selv om de ikke længere er et par - formår at etablere et udstrakt samarbejde. Det skal forældrene tænke, såsnart skilsmissen/samlivsophævelsen er en realitet. Al erfaring viser nemlig, at hvis bruddet har været langstrakt og dramatisk, så er det vanskeligt at få et samarbejde til at fungere. Forældrene skal kunne tale sammen og holde ud til at være i samme lokale f.eks. til skole/hjem-samtaler med videre.
  • Geografi – børn har også behov for deres eget netværk. Derfor fungerer deleordninger bedst, hvis forældrene bor tæt på hinanden, så børnene fra begge forældre har let til institutioner, skole, kammerater og fritidsinteresser.
  • Nemme skiftedage – for mange skilsmissebørn er skiftedagen det sværeste uanset hvilken samværsordning, der er etableret for barnet. Alle skift kræver lige en mental indkøring, hvor omgivelserne ændrer sig. Børn skal have pligter, men det skal ikke være barnets ansvar at få pakket tasken til næste uge og at huske alle ting. Er det økonomisk muligt, er det lettest for barnet, hvis der hos begge forældre er en række faste ting, så skiftet ikke er forbundet med pakning af en større kuffert. For hvem ønsker at bo i en kuffert?
  • God overlevering - børn skal aldrig være sendebud mellem forældrene. Børn skal have lov til at være børn. Forældrene skal formå at tale sammen om såvel de små som store spørgsmål. Det er vigtigt, at forældrene taler sammen om, hvad der er sket i ugens løb og for skilsmissebørn er det rigtig vigtigt med en oplevelse af, at forældrene fortsat taler sammen, og at der ikke er dårlig stemning.
  • Fleksibilitet – børn har også behov for fleksibilitet i hverdagen, så børnene får indflydelse på, hvordan samværet kommer til at fungere. Ingen samværsordninger er permanente – husk at være åben og klar på forandringer. Børn udvikler sig og får andre behov. En velfungerende deleordning etableret for flere år siden i forbindelse med et brud er ikke nødvendigvis i al fremtid den bedste løsning for barnet. Det betyder, at f.eks. en teenager godt kan opleve, at en ellers velfungerende deleordning ikke længere er det bedste, og at der er behov for en mere fast base. Derfor skal forældre til børn i deleordninger være klar til løbende dialog med barnet om, hvad der er bedst og formå at videregive til barnet, at forælderen ikke bliver skuffet eller ked af det, hvis barnet ønsker at være mere hos den ene forælder.
Kontakt NJORD

Har du brug for hjælp til at få fastsat samvær med dine børn, bistand omkring børnenes bopæl eller forældremyndighed eller har du bare spørgsmål som f.eks.:

  • Hvordan foregår en samværssag i Familieretshuset?
  • Hvordan forbereder jeg mig bedst til mødet hos Familieretshuset?
  • Hvad koster det at få advokatbistand til en samværssag?

- så kontakt en af vores advokater i familieretsteamet. Advokaterne i afdelingen arbejder udelukkende med familie-og arveretlige problemstillinger. Derfor har advokaterne en bred erfaring med at møde hos Familieretshuset, byretten, landsretten og fogedretten i alle typer af sager om børn.

Vil du vide mere?
ADVOKATRÅDGIVNING SOM HJÆLPER DIG OG DIN FAMILIE