Fremmedadoption kan komme på tale, hvor der er ønske om at adoptere et barn under 18 år, som man ikke kender i forvejen. I visse tilfælde kan fremmedadoption komme på tale selv om ansøgeren kender barnet eller barnets forældre. Det kræver dog, at der ikke findes en såkaldt kvalificeret tilknytning, idet der i så fald skal søges om familieadoption i stedet.

Fremmedadoption af et barn, der er født i Danmark sker via Adoptionsnævnet og kræver en forudgående godkendelse af ansøgerne. NJORDs advokater kan hjælpe dig igennem hele processen ved en fremmedadoption.

Vil du vide mere?
ADVOKATRÅDGIVNING SOM HJÆLPER DIG OG DIN FAMILIE