Det er begge forældremyndighedsindehavere, der skal være enige om, hvor deres fælles barn skal gå i skole.

Hvis forældrene er uenige om skolevalget, så følger det af folkeskoleloven og bemærkningerne til loven samt retspraksis, at barnet skal optages på den lokale folkeskole, hvor barnet rent faktisk bor – uanset om den ene forælder er uenig heri. Det fremgår nemlig af folkeskolelovens § 36, stk. 2, at kommunalbestyrelsen skal optage barnet i distriktsskolen.

Hvis problemstillingen om skoleindmeldelse sættes helt på spidsen, kan der dog blive tale om, at den fælles forældremyndighed midlertidigt må ophæves, indtil skolevalget er faldet på plads.

Vil du vide mere?
ADVOKATRÅDGIVNING SOM HJÆLPER DIG OG DIN FAMILIE