Stedbarnsadoption kan komme på tale, hvis man ønsker at adoptere sin ægtefælles-, samlevers- eller registreredes partners barn/børn eller adoptivbarn.

Når en stedbarnsadoption er gennemført, vil barnet blive betragtet som et fælles barn af adoptanten og adoptantens ægtefælle, samlever eller registrerede partner.

Stedbarnsadoption kræver ikke en forudgående godkendelse af adoptanten.

Kontakt NJORDs familieretsadvokater

Vil du vide mere om stedbarnsadoption og betingelserne herfor? Så kontakt NJORDs advokater for en uforpligtende samtale. 

Vil du vide mere?
ADVOKATRÅDGIVNING SOM HJÆLPER DIG OG DIN FAMILIE