NJORDs familieretsteam rådgiver løbende forældre om forældremyndighed, herunder forældre som har mistet forældremyndigheden, fordi retten har vurderet, at forældrenes konflikter har været så mange og omfattende, at der ikke længere er noget positivt for børnene ved, at forældrene har fælles forældremyndighed.

Hvad betyder det at have forældremyndigheden alene?

Har du forældremyndigheden alene betyder det, at du selv træffer ALLE beslutninger omkring barnet alene. Der skal altså ikke være enighed om skolevalg eller andet.

Mange forældre, som har mistet andel i forældremyndigheden, tror ikke længere, at de har nogle rettigheder. Det er vigtigt at huske, at selv uden forældremyndighed så er der fortsat arveret mellem forælder og barn. Det helt klare udgangspunkt er også, at barnet har ret til samvær - og det er uanset, om du har del i forældremyndigheden eller ej. Et barn har ret til begge forældre. Har du feriesamvær med barnet, kan du imidlertid ikke længere rejse til udlandet på ferie, medmindre forældremyndighedsindehaveren accepterer det, eller Familieretshuset giver dig tilladelse hertil.

Selvom du har mistet forældremyndigheden, bestemmer du fortsat over de aktiviteter, du laver sammen med barnet på samvær, herunder sengetider med videre.

Du har ret til at blive orienteret om barnets forhold

Har du ikke forældremyndighed over dit barn, har du en orienteringsret. Det betyder, at du har ret til en gang i mellem at blive orienteret om barnets forhold fra skole, børneinstitution, social- og sundhedsvæsenet, læger, tandlæger og private sygehuse – hvis du anmoder om det. Du har også ret til at få udleveret dokumenter om barnets forhold, hvis skole eller børneinstitution opbevarer dem, men du har ikke aktindsigt. Der må ikke udleveres fortrolige oplysninger om forældremyndighedsindehaveren.

Bemærk, at der altså ikke er tale om en løbende orienteringsret, og at det er op til institutionen at bestemme om orienteringen til dig er skriftlig eller mundtlig. Der er alene tale om ret til en gang imellem at blive orienteret om barnets forhold - og det er efter anmodning. Ønsker du at benytte dig af din ret, så skal du selv rette henvendelse til det pågældende sted og bede om en orientering om dit barns forhold. Husk, at det er ikke muligt at anmode generelt om at blive orienteret f.eks. hver uge eller måned.

Du har uden forældremyndighed ikke ret til at deltage i samtaler om barnet på skolen.

Du kan blive nægtet adgang til orientering og dokumenter om dit barn

Alle institutioner m.v. kan nægte at give konkrete oplysninger og udlevere dokumenter om barnets forhold, hvis de antager, det kan være til skade for barnet. I særlige tilfælde kan du, der ikke har del i forældremyndigheden, derfor blive nægtet adgang til at blive orienteret eller få udleveret dokumenter om barnet. Det kan være efter anmodning fra den forælder, der har forældremyndigheden eller fra institutioner m.v., der har kontakt med barnet. 

Hvis du ikke kan få den orientering, du konkret har bedt om, kan du bede om at få et skriftligt begrundet afslag med klagevejledning, hvorefter du har mulighed for at klage til Familieretshuset. 

Uden del i forældremyndigheden har du ikke længere ret til at deltage i sociale aktiviteter i skolen og daginstitution

Forældre uden del i forældremyndigheden har ikke længere ret til at blive orienteret om og deltage i generelle sociale aktiviteter i barnets institution eller på barnets skole. Barnets institution eller skole har ikke pligt til at orientere en forælder uden del i forældremyndigheden om generelle sociale aktiviteter.

Du kan selvfølgelig stadig blive orienteret om og deltage i aktiviteterne, hvis du aftaler det med den anden forælder. Det er fra denne forælder, at du skal have besked om eventuelle arrangementer.

Kontakt NJORD

Har du spørgsmål eller brug for rådgivning omkring ophævelse af fælles forældremyndighed eller en strategisk plan for, hvordan du bedst sikre dig andel igen i forældremyndigheden, er du velkommen til at kontakte en af vores advokater.

Vil du vide mere?
ADVOKATRÅDGIVNING SOM HJÆLPER DIG OG DIN FAMILIE