Ægtepagt

Inden man bliver gift, kan der være fordele ved at afklare, hvad der er ”dit” og ”mit”, hvis I en dag ikke længere skal være gift. En ægtepagt er en praktisk løsning, der kan sikre dig særeje til dine værdier eller beskytte din ægtefælle i tilfælde af skilsmisse eller død.

Kort fortalt er en ægtepagt en skriftlig aftale mellem ægtefæller. Aftalen fastslår, hvem der ejer hvad. Når man bliver gift får man automatisk fælleseje/delingsformue. Hvis man ønsker at indrette sig anderledes, er en ægtepagt en god, praktisk løsning. Vær desuden opmærksom på, at pensioner ikke juridisk opfattes som fælleseje/delingsformue, selvom I er gift. Her kræver det altid en ægtepagt, hvis I ønsker at dele jeres pensioner.

Det er derfor op til jer at beslutte, om I vil have delvist fælleseje, delvist særeje eller fuldkomment særeje. Skønt loven ikke tillader, at man frit må aftale enhver form for særeje, er der mange muligheder for at sammensætte en særejeform, der passer til ens ønsker.

Begge ægtefæller skal dog underskrive ægtepagten, og den skal tinglyses, før den er gyldig.
Inden I bliver gift eller tidligt i ægteskabet, er det derfor en god idé stille og roligt at drøfte, hvordan I ønsker at dele jeres formue eller gæld med den anden, hvis ægteskabet skulle vise sig ikke at holde resten af livet.

Vi anbefaler, at I søger juridisk rådgivning til udarbejdelse af ægtepagten. Vores advokater hjælper fra start til slut, så I får en løsning, der passer til jer.

Kontakt advokat Therèse Kemp, for juridisk rådgivning

Hvorfor oprette en ægtepagt?

En ægtepagt sikrer, at det er klart defineret, hvem der ejer hvad. Hvis I en dag ikke længere skal være gift, er det den aftale, der gælder for delingen af boet. Hvis I intet fortager jer eller kun har en mundtlig aftale, deles fællesboet/delingsformuen lige.

Der kan være mange fordele ved én gang for alle at aftale ejerforholdene, så fremtiden er sikret. Ægtepagten sikrer blandt andet, at

Hvis du tager gæld med dig ind i ægteskabet kan man med den nye ægtefællelov oprette særeje for ens gæld ved en ægtepagt.

Helt eller delvis særeje?

Du kan vælge, om dit særeje skal omfatte alle dine nuværende værdier og alle dine fremtidige værdier. I så fald er der tale om rent særeje, hvor ”mit er mit og dit er dit”, som når man er ugift samlevende.

Du kan også vælge kun at lade nogle værdier være særeje – endda i en begrænset periode. Så kan aftalen eksempelvis være, at

Husk at ægtepagten ikke er gyldig, før den er blevet tinglyst.

Uden ægtepagt er pensioner særeje

Vidste du, at pensioner ikke juridisk opfattes som fælleseje/delingsformue, trods det, at I er gift?
Det er derfor nødvendigt for alle at oprette en ægtepagt, hvis man ønsker at dele rate- og kapitalpensioner ved separation eller skilsmisse.

I ægteskaber, hvor den ene ægtefælle har arbejdet mindre over en årrække for at tilgodese familien, vil denne ægtefælle ofte have en lavere pensionsopsparing. Her kan det være rimeligt, at den anden ægtefælles pension deles i en skilsmissesituation.

Lige så skal man være opmærksom på, at ekstra indbetalinger på sin pension udover den normale arbejdsgiverordning, vil betragtes som en ekstra pension og skal således deles. Hvis dette ikke ønskes, skal man oprette en ægtepagt om fuldstændig særeje for pensionerne og ekstra indbetalingerne, så man slipper for at dele pensionen i en eventuel skilsmissesituation.

I NJORD Law Firm har vi stor erfaring med at udarbejde ægtepagter og kan rådgive jer til at finde en god løsning.

Kontakt advokat Therèse Kemp, hvis du vil høre mere

Kontakt

Tilmeld dig vores nyhedsbreve

Få vores nyhedsbreve og modtag seneste juridisk nyt.

Tilmeld dig nu