Nyhed

Hænger du på lån underskrevet med stjålet NemID?

Rigtig mange danskere har fået stjålet eller franarret deres NemID. De uheldige oplever som regel, at der blev optaget gæld i deres navn, og at de blev dømt til selv at betale gælden tilbage. Men nye afgørelser ser ud til at ændre på dette billede/mønster.

Anna ved ikke, hvordan nogen fik fat i hendes NemID

Anna var uheldig og blev under sin ferie i Thailand indlagt på hospitalet dagen før hjemrejsen. Imens hun lå på hospitalet blev hendes konto i Danmark tømt, fordi nogen havde taget hendes NemId. Selvom Anna fik ringet til banken og spærret det ene NemId, havde svindleren sørget for at have et andet NemId parat, og Anna blev ved med at opleve, at der var købt ting eller optaget lån i hendes navn.

Da Anna meldte det til politiet kunne hun ikke forklare, hvordan nogen havde fået fat i hendes NemId. Hun ved stadig ikke, hvordan svindleren har kunne få fat på hendes oplysninger og adgang til hendes digitale underskrift.

Dette er en situation, vi ser temmelig ofte. Mange får franarret eller stjålet deres NemId, og på den måde underskrives der gældsbreve mv. i deres navn, som de ikke var klar over. Sidste år traf Højesteret afgørelse i to af sagerne, som endte med, at banken havde ret til at få deres penge – de kunne jo fremvise et gældsbrev med en gyldig digital underskrift.

Afgørelse skiller sig ud fra forrige domme fordi …

Der var der ikke meget håb, da banken fik Anna indkaldt til fogedretten for at få afgjort, at hun skulle betale den gæld, der var optaget i hendes navn. Men banken tabte, og Anna skulle ikke betale en gæld til banken, som hun aldrig havde optaget.

Banken kan ikke kræve, at Anna betaler gælden, blandt andet fordi det ikke kunne bevises, at Anna havde ageret uagtsomt.

Uagtsomhed skal kunne bevises

Vi har derfor nu et par afgørelser, der klart slår fast, at hvis man er blevet franarret eller frastjålet sit NemId, er det banken, der skal bevise, at man har haft en uagtsom adfærd, som gjorde svindlen muligt for gerningsmændene.

Afgørelsen i fogedretten endte til Annas fordel, fordi politiet kunne fortælle, at Anna var bare en blandt 400 ofre, og at svindleren var meget dygtig til den form for svindel.

Anna var heldig. Men hvad med alle dem, der ikke er så heldige, at politiet har nået at efterforske deres sag? Alle dem, hvor det ikke er muligt at politiet stiller op og forklarer, at det ikke er deres skyld, at NemID’et er blevet misbrugt.

Måske vi har brug for en lovændring?

Vil du vide mere?
Hvad kan vi gøre for dig?