Nyhed

Ny EU-dom: Identiske IT-ydelser, der leveres af et fonds-forvaltningsselskab til brug ved forvaltning i såvel specielle investerings-foreninger som andre fonde, er altid momspligtige

EU-domstolen har afvist momsfritagelse af IT-ydelser i relation til momsfritaget forvaltning af specielle investeringsforeninger, når IT-ydelserne også anvendes til brug ved momspligtig forvaltning af andre fonde og investeringsforeninger.  Fritagelsen kan ikke anvendes på såkaldt pro rata basis.

IT-ydelser, der leveres af et fondsforvaltningsselskab

”BlackRock”-afgørelsen

Den 2. juli 2020 afsagde EU-domstolen dom i ”BlackRock”-sagen. BlackRock Investment Management er et engelsk fondsforvaltningsselskab, der leverer momsfritagne forvaltningsydelser til specielle investeringsforeninger og momspligtige forvaltningsydelser til andre fonde/investeringsforeninger. I forbindelse med levering af forvaltningsydelser havde selskabet benyttet sig af en amerikansk IT-platform, der leverer forskellige investeringsstyringstjenester såsom markedsanalyse, overvågning af ydeevne, risikovurdering og implementering af transaktioner.

Spørgsmålet for EU-domstolen var, hvorvidt ydelserne kunne omfattes af momsfritagelsen for de forvaltningsydelser, som selskabet leverede til specielle investeringsforeninger.

EU-domstolen fastslog først og fremmest, at momsfritagelse af ydelser til forvaltning af specielle investeringsforeninger ikke kan anvendes på såkaldt ”pro rata” basis. Ydelserne er enten fritaget for moms eller også er de ikke, hvilket afhænger af, om den pågældende ydelse opfylder kriterierne for momsfritagelsen.

Videre anførte EU-domstolen, at ydelser, der falder inden for momsfritagelsen af forvaltning af specielle investeringsforeninger, er ydelser, der betragtes som ”en særskilt helhed, der opfylder specifikke og væsentlige funktioner i forbindelse med forvaltning af specielle investeringsforeninger”.

I ”BlackRock”-afgørelsen var IT-ydelserne, som BlackRock benyttede sig af, designet til forvaltning af såvel specielle investeringsforeninger samt andre typer af fonde. IT-ydelserne kunne derfor ikke betragtes som specifikke og væsentlige for forvaltningen af specielle investeringsforeninger og kunne derfor heller ikke omfattes af momsfritagelsen af forvaltningsydelser til specielle investeringsforeninger.

Praktisk betydning af EU-domstolens afgørelse

EU-domstolens afgørelse vil få betydning for fondsforvaltningsselskaber, der leverer momsfritagne forvaltningsydelser til specielle investeringsforeninger og momspligtige forvaltningsydelser til andre fonde/investeringsforeninger. Det anbefales, at berørte fondsforvaltningsselskaber foretager en intern vurdering af afgørelsens mulige indvirkning.

Er ”BlackRock” afgørelsen relevant for din virksomhed?

Er du i tvivl, om hvilken indvirkning ”BlackRock”-afgørelsen vil få for dit fondsforvaltningsselskabs levering af ydelser, og har du brug for hjælp til at foretage en vurdering heraf? Så er du velkommen til at kontakte partner Robert Mikelsons, som er leder af faggruppen Skat og Moms hos NJORD. NJORD Skat og Moms hjælper i forvejen flere fondsforvaltningsselskaber og investeringsforeninger med rådgivning inden for skat og moms.

Vil du vide mere?
Hvad kan vi gøre for dig?