Nyhed

Ny bekendtgørelse om krav til ansatte, der yder investeringsrådgivning

Finanstilsynet har den 9. november 2021 sendt udkast til revideret bekendtgørelse om krav til ansatte, der yder investeringsrådgivning og formidler information om visse investeringsprodukter i høring. Bekendtgørelsen vil erstatte den tidligere bekendtgørelse, der trådte i kraft den 3. januar 2018.

investeringsrådgivning

Ændringerne i hovedtræk

Bekendtgørelsen har primært til formål at indføre en mere ensartet terminologi ved risikoopdelingen af investeringsprodukter, således at denne afspejler ordvalget i MiFID II. På nuværende tidspunkt kategoriseres investeringsprodukter i dansk ret som enten rød, gul eller grøn. Dette følger af bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter.

Med de foreslåede ændringer vil der blive indført den samme terminologi, som der anvendes i EU-reguleringen på området, hvor der er tale om ”komplekse” og ”ikke-komplekse” investeringsprodukter. Der indsættes et nyt bilag 4, som angiver de investeringsprodukter, der anses for at være komplekse. De produkter, der fremgår af bilag 4, svarer til de produkter, der er listet som røde produkter i risikomærkningsbekendtgørelsen

Ændringerne medfører endvidere, at en virksomhed, der yder rådgivning om komplekse investeringsprodukter, skal sikre sig, at de ansatte har bestået en prøve, som udbydes af Finanstilsynet.

Ændringerne i bekendtgørelsen indebærer overordnet set, at virksomhederne fremadrettet skal indrette sig efter den nye terminologi, og derfor skal opdatere relevante forretningsgange og politikker i overensstemmelse hermed.

Den nye bekendtgørelse forventes at træde i kraft den 1. februar 2022.

Vil du vide mere?
Hvad kan vi gøre for dig?