Nyhed

Ny bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel

Finanstilsynet har den 5. november 2021 sendt udkast til revideret bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel i høring. Bekendtgørelsen vil erstatte den tidligere bekendtgørelse, der trådte i kraft den 28. december 2020.

Investorbeskyttelse

Ændringerne i hovedtræk

Bekendtgørelsen har primært til formål at implementere en række ændringer til MiFID II med hensyn til oplysningskrav, produktstyring og positionslofter.

Derudover foretages der en ændring af bekendtgørelsens anvendelsesområde, så den modsvarer bekendtgørelse om tredjepartsbetalinger mv. Bekendtgørelsen opdateres desuden i forhold til den nye lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservices og -aktiviteter.

I de ændrede regler fremgår det nu direkte, hvorvidt oplysningsforpligtelser vedrørende (I) værdipapirhandleren og dennes investeringsservices og finansielle instrumenter samt (II) prisoplysninger retter sig imod detailkunder. Derudover lempes oplysningsforpligtelsen, så denne ikke gælder, når en værdipapirhandler leverer anden investeringsservice eller accessorisk tjenesteydelse end investeringsrådgivning og skønsmæssig porteføljepleje til professionelle kunder.

Bekendtgørelsen indfører nye regler for en værdipapirhandlers investeringsrådgivning og porteføljepleje til detailkunder i de situationer, hvor der er tale om skift af finansielle produkter. I disse tilfælde skal værdipapirhandleren analysere fordele og ulemper ved skiftet samt oplyse kunden om, hvorvidt fordelene ved et sådant skift af finansielle instrumenter er større end omkostningerne ved skiftet.

Der indføres mere lempelige regler, når der er tale om professionelle kunder, idet disse har valgfrihed med hensyn til, om de ønsker en analyse ved skift af finansielle produkter eller en rapport om de ydelser, som værdipapirhandleren har udført for kunden.

Ændringerne i bekendtgørelsen gør det generelt nemmere for virksomhederne at vurdere omfanget af de oplysninger, som skal gives til kunderne.  

Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 1. februar 2022.

Vil du vide mere?
Hvad kan vi gøre for dig?