Nyhed

Ny best practice for ledelse af investeringsforeninger

Investeringsfondsbranchen (IFB) har for nylig offentliggjort nye anbefalinger til best practice for ledelse af investeringsforeninger. Arbejdet, der blev påbegyndt i januar, fremstår således ikke som et svar på Finanstilsynets "Omkostningsundersøgelse 2013" fra april, men indarbejder de ti initiativer, der var indeholdt i omkostningsundersøgelsen.

Der er ingen tvivl om, at anbefalingerne i modsætning til Finanstilsynets Omkostningsundersøgelse 2013 indeholder en balanceret tilgang til den reelle virkelighed og den symbiose, der er mellem en stor del af de danske investeringsforeninger og deres distributører og porteføljeforvaltere.

Anbefalingerne indebærer dog – med gyldig hensyntagen til netop de reelle og ikke de formelle forhold for danske investeringsforeninger – et større ansvar for bestyrelsen i de investeringsforeninger, hvor investeringsforvaltningsselskabet ejes eller er i koncern med distributør og/eller porteføljeforvalteren.

Best practice ikke juridisk forpligtende

De nye anbefalinger til best practice er ikke juridisk forpligtende, og der er ikke, som ved corporate governance anbefalingerne for børsnoterede virksomheder, indarbejdet et ”følg – eller forklar princip”. Derfor vil det i princippet være op til ledelsen af investeringsforeningerne, om de vil leve op til anbefalingerne.
Ligeledes vedrører anbefalingerne i første omgang investeringsforeninger (UCITS) og ikke som sådan kapitalforeninger og øvrige alternative investeringsfonde. Det vil dog som udgangspunkt ikke kunne udelukkes, at anbefalingerne vil udgøre en naturlig norm og sammenligningsgrundlag for de kollektive investeringsordninger, som ikke er omfattet af anbefalingerne.

NJORD har udarbejdet et resume af Investeringsbranchens anbefalinger om best practice for ledelse af investeringsforeninger.

Vil du vide mere?
Hvad kan vi gøre for dig?