Nyhed

Husk frist for etablering af whistleblowerordning

Den 17. december 2023 skal private virksomheder med mellem 50 og 249 medarbejdere have etableret en intern whistleblowerordning.

Whistleblowerordningen skal sikre, at virksomhedens medarbejdere kan foretage indberetninger om lovovertrædelser og andre alvorlige forhold i virksomheden.

FÅ SVAR PÅ DINE SPØRGSMÅL OM GÆLDSSANERING

Tlf. (+45) 69 13 71 19
E-mail: KMJ@NJORDLAW.COM

Etablering af intern whistleblowerordning

Virksomheder omfattet af lov om beskyttelse af whistleblowere skal etablere en intern whistleblowerordning ved enten at udpege en person eller en afdeling i virksomheden, f.eks. HR-afdelingen, som modtager og behandler indberetninger fra whistleblowere i overensstemmelse med de lovpligtige krav.

Den udpegede person eller afdeling skal forholde sig objektivt og sagligt ved behandlingen af de modtagne indberetninger, og virksomheden skal derfor sikre, at de ansvarlige personer er uafhængige af virksomhedens daglige ledelse i den konkrete sagsbehandling af indberetninger.

Der er mulighed for at outsource whistleblowerordningen helt eller delvist til en ekstern tredjepart, som etablerer og administrerer ordningen på vegne af virksomheden.

Hos NJORD tilbyder vi en samlet elektronisk whistleblowerordning, der sikrer, at virksomheden lever op til kravene i lovgivningen om etablering og administration af whistleblowerordninger samt beskyttelse af whistleblowere.

Læs mere om, hvad en whistleblower er, her


Hvilke indberetninger er omfattet af whistleblowerordningen?

Whistleblowerordningen skal omfatte indberetninger om oplysninger, som medarbejdere har fået kendskab til gennem arbejdet. Der kan foretages indberetninger indenfor en række specifikke overtrædelser af EU-retten, herunder bl.a. forebyggelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, miljøbeskyttelse og beskyttelse af privatlivets fred.

Herudover skal whistleblowerordningen omfatte indberetninger om alvorlige lovovertrædelser eller øvrige alvorlige forhold som f.eks. alvorlig overtrædelse af straffeloven eller seksuel chikane og grov chikane, f.eks. på grund af køn eller race.
 

Medarbejdere skal orienteres om whistleblowerordning

Lov om beskyttelse af whistleblowere indeholder en række krav til, hvilke oplysninger virksomheden som minimum skal stille til rådighed for de medarbejdere, der er omfattet af whistleblowerordningen.

Oplysningerne skal stilles til rådighed på et synligt sted, der er tilgængeligt for alle personer, der er omfattet af whistleblowerordningen. Det kan f.eks. være intranettet.

Virksomheden skal oplyse medarbejdere om proceduren for at foretage indberetning til whistleblowerordningen, herunder bl.a. hvem der kan indberette til whistleblowerordningen, hvilke overtrædelser der kan indberettes og hvordan man gør brug af whistleblowerordningen.

Virksomheden skal også oplyse om proceduren for at foretage indberetning til Den Nationale Whistleblowerordning, og virksomheden skal oplyse, at en whistleblower frit kan vælge mellem at foretage indberetning via den interne whistleblowerordning eller via Den Nationale Whistleblowerordning.

Hos NJORD tilbyder vi at bistå med udarbejdelse af en whistleblowerpolitik og meddelelse til medarbejdere om whistleblowerordningen, så virksomheden sikrer at leve op til kravene i lovgivningen om dokumentationspligt og orientering af medarbejdere.
 

Medarbejdere omfattet af loven er beskyttet mod repressalier

En whistleblower må ikke udsættes for repressalier, f.eks. i form af ansættelsesretlige konsekvenser som advarsel, afskedigelse, degradering, chikane m.v., fordi vedkommende har foretaget en indberetning via whistleblowerordningen.  

Whistleblowere må heller ikke hindres i at foretage indberetning via whistleblowerordningen, herunder ved f.eks. tavshedsklausuler.

Hvis en whistleblower udsættes for repressalier som følge af en indberetning, vil whistlebloweren være berettiget til en godtgørelse.

 

NJORDS WHISTLEBLOWERLØSNING

Hos NJORD tilbyder vi etablering og administration af din virksomheds whistleblowerordning i fuld overensstemmelse med kravene i den nye lov om beskyttelse af whistleblowere.

NJORD har et dedikeret complianceteam med lang og indgående erfaring inden for både whistleblowerordninger, databeskyttelsesret og ansættelsesret, så jeres whistleblowerordning er i trygge hænder. 

Vil du vide mere?
Skal vi løse dit problem?