Nyhed

Nyt regeringsudspil: Det skal være lettere at ansætte udenlandsk arbejdskraft

Regeringen har præsenteret et nyt udspil med i alt 21 initiativer, der skal gøre det lettere for danske virksomheder at rekruttere kvalificeret udenlandsk arbejdskraft.

Udspillet lægger op til en forenkling af reglerne med henblik på at styrke de danske virksomheders muligheder for let og hurtigt at ansætte udenlandsk arbejdskraft. Der skal eksempelvis være mere fleksibilitet ved stillingsskifte internt, så den enkelte medarbejder ikke længere skal søge om en ny arbejds- og opholdstilladelse. Forslaget indeholder også et ønske om at forbedre vejledningen til arbejdsgivere om ansættelse af udenlandsk arbejdskraft og at skærpe bødestraffen for overtrædelse af reglerne herom.

Ny beløbsordning

Et af de elementer, der forventes at have størst betydning, er ændringerne i den såkaldte beløbsordning. Den nuværende beløbsordning indebærer, at potentielle udenlandske medarbejdere fra tredjelande, dvs. lande uden for EU/EØS, kan søge om arbejds- og opholdstilladelse, hvis de tilbydes ansættelse i Danmark med en årlig løn på mere end 418.000 kr. Dette beløb er løbende blevet hævet, men regeringen foreslår nu at sænke beløbsgrænsen til 330.000 kr. om året.

Denne beløbsgrænse vil kun gælde for udlændinge, der kommer til Danmark fra lande, som har et godt investeringssamarbejde med Danmark. Der er således tale om en særlig landespecifik beløbsordning.

Regeringen har i den forbindelse fremlagt en liste over de 30 lande, der har flest ind- og udgående investeringer i Danmark. Ud af disse 30 lande er 12 af dem tredjelande, herunder USA, Kina og Australien. Den nye beløbsordning betyder derfor, at det bliver lettere at ansætte udenlandsk arbejdskraft fra disse 12 lande.

Udvidelse af positivlisten

Regeringens udspil indeholder desuden et ønske om at modernisere positivlisten. Positivlisten oplister stillingsbetegnelser inden for områder, hvor der vurderes at være mangel på kvalificeret arbejdskraft. Positivlisten gør det muligt at få arbejds- og opholdstilladelse, hvis medarbejderen har en uddannelse på minimum bachelorniveau, der er relevant for en stilling på listen.

I henhold til regeringens nye udspil skal a-kasserne fremover have mulighed for at supplere positivlisten med stillingsbetegnelser inden for den enkelte a-kasses faglige område. Herudover skal listen automatisk kunne udvides med beslægtede stillinger, når en ny stilling tilføjes.

Mere fleksibel fast track-ordning

Den gældende fast track-ordning giver certificerede virksomheder i Danmark mulighed for hurtigere at få adgang til udenlandsk arbejdskraft, fordi den udenlandske medarbejder allerede kan påbegynde arbejdet, mens behandlingen af vedkommendes ansøgning om arbejds- og opholdstilladelse er i gang.

Fast track-ordningen indeholder dog en karantæneperiode på 2 år, hvis en virksomhed gentagne gange er blevet straffet efter udlændingeloven eller med en bøde på minimum 20.000 kr.

For at øge fleksibiliteten foreslår regeringen, at karantæneperioden forkortes fra 2 til 1 år. Udspillet indeholder også forslag om nedsættelse af kravet om antal fuldtidsansatte og lempelse af kravene til at opnå eller beholde certificering.

Vil du vide mere?

NJORD Law Firm følger løbende udviklingen og udspillets gennemførelse. Vi kan rådgive dig, hvis din virksomhed ønsker at lære mere om eller vil ansætte udenlandsk arbejdskraft. Ønsker du at høre mere om, hvad vi kan tilbyde lige netop din virksomhed, så kontakt en af vores specialister.

Vil du vide mere?
Hvad kan vi gøre for dig?