Nyhed

Nyt lovforslag skal lette rekrutteringen af udenlandsk arbejdskraft

Lovforslaget bygger på regeringens udspil fra oktober 2018 og har til formål at forbedre danske virksomheders muligheder for at tiltrække og ansætte udenlandsk arbejdskraft.

Regeringens udspil fra oktober måned indeholdt i alt 21 nye initiativer til en lettere og mindre bureaukratisk rekruttering af udenlandsk arbejdskraft. Nu har regeringen fremsat et lovforslag.

Forslaget indeholder en række ændringer til udlændingeloven, der blandt andet skal lempe fast track-ordningen, udvide positivlisten og afskaffe kravet om dansk bankkonto på beløbsordningen.

Ny beløbsordning

Regeringen foreslår, at beløbsordningen skal gøres landespecifik. I dag betyder beløbsordningen, at potentielle medarbejdere fra tredjelande (lande uden for EU/EØS) kan søge om arbejds- og opholdstilladelse i Danmark, hvis de tilbydes ansættelse i Danmark med en årlig løn på mindst kr. 426.985,06.

I lovforslaget er der nu lagt op til at sænke denne beløbsgrænse til kr. 350.000 om året.

Den specifikke beløbsordning skal gælde for arbejdstagere, der kommer til Danmark fra et af de top 30 lande, som har det største investeringsflow til og fra Danmark.

For at lette en administrativ byrde hos danske virksomheder foreslår regeringen desuden at afskaffe kravet om, at løn op til beløbsgrænsen skal udbetales til en dansk bankkonto.

Udvidelse og modernisering af positivlisten

Lovforslaget indeholder også et forslag om at modernisere og udvide positivlisten, så den i højere grad svarer til den varierende efterspørgsel på arbejdsmarkedet. Positivlisten består af stillingsbetegnelser inden for områder, hvor der er mangel på kvalificeret arbejdskraft. Udenlandske medarbejdere kan søge om arbejds- og opholdstilladelse i Danmark, hvis de har indgået en aftale om ansættelse inden for et af de fagområder, der er nævnt på positivlisten.

Regionale arbejdsmarkedsråd og de fagligt afgrænsede a-kasser skal i henhold til lovforslaget have mulighed for at supplere positivlisten med nye stillingsbetegnelser inden for deres respektive faglige område. Herudover forslår regeringen, at listen skal udvides med beslægtede stillingsbetegnelser.

Vil du vide mere?

NJORD Law Firm følger løbende udviklingen og opdaterer dig, når der er nyt. Vi kan rådgive dig om de gældende regler, hvis din virksomhed ønsker at rekruttere udenlandsk arbejdskraft.

Har du brug for rådgivning, er du velkommen til at kontakte vores ansættelsesretsteam på ansaettelsesret@njordlaw.com.

Vil du vide mere?
Hvad kan vi gøre for dig?