Nyhed

Har din virksomhed vedtaget en politik for e-cigaretter?

Siden sommeren 2016 har det været et krav, at alle arbejdspladser og steder med offentlig adgang skal have en skriftlig e-cigaretpolitik. Vi tilbyder her et konkret bud på, hvordan politikken kan udformes.

Folketinget har vedtaget en lov om elektroniske cigaretter, der medfører et krav om, at der fra den 7. juli 2016 skal udarbejdes en skriftlig rygepolitik for anvendelsen af elektroniske cigaretter.

Loven indebærer en række indholdsmæssige krav til rygepolitikken. Der er ikke tale om et komplet forbud mod anvendelsen af e-cigaretter, og det er derfor op til den enkelte arbejdsgiver, om, hvorvidt – og i givet fald hvor – der på arbejdspladsen må anvendes e-cigaretter.

Vi har derfor udformet to bud på, hvordan en sådan politik kan udformes med overholdelse af de gældende minimumsregler – med udgangspunkt i henholdsvis totalt rygeforbud og delvist rygeforbud:

Rygepolitik A: Totalt rygeforbud på arbejdspladsen

For at undgå at vores medarbejdere udsættes for passiv rygning og for at styrke virksomhedens grønne image, er Virksomhed X en røgfri arbejdsplads.

Rygning, herunder anvendelse af e-cigaretter, på arbejdspladsen er derfor ikke tilladt. Forbuddet gælder på hele virksomhedens område – både på de indendørs og udendørs arealer.

Overtrædelse af reglerne om rygning kan medføre ansættelsesretlige konsekvenser i form af påtale eller advarsel. I tilfælde af grove overtrædelser kan det føre til afskedigelse eller bortvisning.

For at fremme virksomhedens målsætninger vil Virksomhed X tilbyde hjælp til afvænning til de medarbejdere, der ønsker at stoppe med at ryge. Vil du høre nærmere, tag venligst kontakt til [indsæt navn].

Det er til enhver tid virksomhedens ledelse, der har ansvaret for, at de anførte retningslinjer overholdes, og beføjelsen til at påtale forholdet ved overtrædelse af retningslinjerne.

Forbuddet mod anvendelse af e-cigaretter gælder for hele virksomhedens personale, brugere og besøgende, herunder kunder, leverandører og håndværkere m.v.

Rygeforbud B: Delvist rygeforbud på arbejdspladsen

For at undgå at vores medarbejdere udsættes for passiv rygning og for at styrke virksomhedens grønne image, er Virksomhed X en røgfri arbejdsplads.

Rygning, herunder anvendelse af e-cigaretter, på arbejdspladsen er derfor udelukkende tilladt på nærmere anviste områder, som følger nedenfor:

  • Virksomhedens udendørs arealer
  • Rygekabiner
  • Særlige rygelokaler

Anvendes e-cigaretter i indendørs rygelokaler, er det et krav, at der efterfølgende luftes grundigt ud.

Rygning i arbejdstiden er forbudt og må derfor udelukkende finde sted i de fastsatte pauser.

Overtrædelse af reglerne om rygning kan medføre ansættelsesretlige konsekvenser. I tilfælde af grove overtrædelser kan det føre til afskedigelse eller bortvisning.

For at fremme virksomhedens målsætninger vil Virksomhed X tilbyde hjælp til afvænning til de medarbejdere, der ønsker at stoppe med at ryge. Vil du høre nærmere, tag venligst kontakt til [indsæt navn].

Det er til enhver tid virksomhedens ledelse, der har ansvaret for, at de anførte retningslinjer overholdes, og beføjelsen til at påtale forholdet ved overtrædelse af retningslinjerne.

Forbuddet mod anvendelse af e-cigaretter gælder for hele virksomhedens personale, brugere og besøgende, herunder kunder, leverandører og håndværkere m.v.

Opdater eller suppler den eksisterende rygepolitik

På de fleste arbejdspladser er der allerede vedtaget en rygepolitik for almindelige cigaretter. Der er intet til hinder for, at det blot tilføjes i den allerede vedtagne rygepolitik, at ”Dette rygeforbud gør sig også gældende for anvendelse af e-cigaretter”. Alternativt kan den nuværende rygepolitik erstattes med en af de to ovenstående politikker.

Husk, at arbejdsgiver altid skal orientere medarbejderne om ændringer i personalepolitikkerne!

vil du vide mere?
Hvad kan vi gøre for dig?