Nyhed

Hvad sker der med indefrosne feriemidler i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse?

I tilfælde af en virksomhedsoverdragelse kan både erhverver og overdrager orientere den nye feriefond om, at erhverver overtager forpligtelsen vedrørende de indefrosne feriemidler

Fonden skal vide, at der er en anden arbejdsgiver, som hæfter. Undlader erhverver og overdrager at give besked, eller foreligger der ikke en fælles aftale om debitorskifte, vil overdrager fortsat have forpligtelsen vedrørende de tilgodehavende feriemidler.

En virksomhedsoverdragelse bevirker altså ikke i sig selv, at tilgodehavende feriemidler skal indbetales til fonden og udgør dermed ikke en hindring for, at virksomheder omsættes.

Husk at pligten til at give besked kun er aktuel, hvis overdrager har valgt at beholde de indefrosne midler i stedet for at indbetale midlerne til fonden.

Vil du vide mere?
Hvad kan vi gøre for dig?