Nyhed

Nye regler om opholds- og arbejdstilladelse for ukrainske flygtninge

Den 16. marts 2022 vedtog Folketinget en ny særlov, der skal gøre det nemmere for flygtninge fra Ukraine at falde til i Danmark, idet de hurtigere vil kunne opnå en opholdstilladelse, der også giver dem ret til at arbejde.

ukraine opholdstilladelse

Det er muligt for ukrainske flygtninge at ansøge om opholdstilladelsen, hvis:

  1. Personen er ukrainsk statsborger og den 24. februar 2022 eller senere er udrejst af Ukraine, hvor den pågældende på tidspunktet for udrejsen havde bopæl
  2. Personen den 24. februar 2022 havde status som flygtning i Ukraine og den 24. februar 2022 eller senere er udrejst af Ukraine
  3. Personen er ukrainsk statsborger eller den 24. februar 2022 havde status som flygtning i Ukraine og opholdt sig eller havde opholdstilladelse i Danmark den 24. februar 2022.

Muligheden for at opnå opholdstilladelse efter den nye særlov gælder desuden for ovenstående personers medfølgende familie, hvis der er tale om en ægtefælle, en samlever, et ugift barn under 18 år eller et øvrigt nært familiemedlem, der har boet sammen med og været forsørget af personen.

Med opholdstilladelsen følger en undtagelse fra de krav, der ellers gælder til at opnå en arbejdstilladelse i Danmark. Det betyder, at så snart en borger kan fremvise en opholdstilladelse efter særloven, kan danske virksomheder ansætte vedkommende – og dette uden at overholde de krav, der sædvanligvis gælder for arbejdstilladelser, herunder f.eks. kravene til lønniveauet efter beløbsordningen og uddannelsesforpligtelserne efter positivlisten.

Fritagelsen fra krav om arbejdstilladelse betyder altså, at der ikke – for nu – gælder krav til løn- og ansættelsesvilkår. Det er dog et fælles ansvar at sikre, at der bliver informeret om, hvad der anses for at være sædvanlige vilkår i Danmark og om, hvordan det danske arbejdsmarked fungerer.

Reglerne trådte i kraft den 17. marts 2022 og skal i første omgang gælde frem til den 17. marts 2024.

vil du vide mere?

Du er altid velkommen til at kontakte NJORD, hvis du har spørgsmål i forbindelse med de nye regler for opholds- og arbejdstilladelse, eller hvis du har brug for hjælp i forbindelse med ansættelse af nye medarbejdere.  

Vil du vide mere?
Har du spørgsmål eller udfordringer?