Nyhed

Forskelsbehandling at afslå mandlig ansøger til ”køkkendame”-stilling?

Ifølge Ligebehandlingsnævnet var der ikke tale om forskelsbehandling på grund af køn, da en mandlig ansøger til fordel for en kvindelig ansøger fik afslag på en ansøgning til en stilling som ”køkkendame”.

Det følger af ligebehandlingsloven, at det ved annoncering af stillingsopslag m.v. ikke må anføres, at der søges eller foretrækkes personer af et bestemt køn.

I den konkrete sag havde en kommune opslået en stilling med titlen ”køkkendame” i en daginstitution. I stillingsopslaget havde kommunen endvidere anført, at den ønskede at afspejle samfundet, og opfordrede derfor både mænd og kvinder, uanset alder, religion, handicap og etnisk baggrund, til at søge stillingen.

En mandlig ansøger, som fik afslag på sin ansøgning til stillingen, klagede til Ligebehandlingsnævnet med krav om godtgørelse for forskelsbehandling. Han mente, at der var tale om forskelsbehandling på grund af køn, fordi alene kvindelige kandidater var blevet indkaldt til samtale. Samtidig mente han, at stillingsbetegnelsen ”køkkendame” var udtryk for, at kommunen ønskede at besætte stillingen med en kvinde.

Kommunen argumenterede med, at kandidaterne var blevet valgt ud fra køkkenerfaring i en daginstitution, og at stillingsbetegnelsen ”køkkendame” er en almen betegnelse for køkkenpersonale, og at der derfor ikke havde været tale om forskelsbehandling.

Den mandlige ansøger fik ikke medhold i Ligebehandlingsnævnet. Ved afgørelsen lagde nævnet særlig vægt på, at kommunen i stillingsopslaget havde opfordret både mænd og kvinder til at søge stillingen, og frifandt derfor kommunen.

Afgørelsen viser, at …

Virksomheder skal være særligt opmærksomme på indholdet i stillingsopslag. Sådanne må ikke have karakter af diskrimination, hvor der gives udtryk for, at der søges eller foretrækkes personer af et bestemt køn, en bestemt etnisk oprindelse m.v.

Tilsidesættelse af denne regel kan udløse krav om godtgørelse efter ligebehandlings- eller forskelsbehandlingsloven.

Vil du vide mere?
Hvad kan vi gøre for dig?