Nyhed

Nyt EU-forslag vil øremærke fire måneders orlov til nybagte fædre

Et nyt forslag fra EU-Kommissionen har til formål at få europæiske mænd til at tage mere orlov i forbindelse med deres børns fødsel. Forslaget indeholder blandt andet øremærket barsel til fædrene.

Ifølge Danmarks Statistik holdt danske fædre i 2015 gennemsnitligt 25 dages forældre- og fædreorlov. Det gælder både de fædre, som havde ret til barselsdagpenge under orloven, og de, som ikke havde.

Hvis man derimod udelukkende ser på fædre med ret til dagpenge under orloven, stiger den gennemsnitlige orlovslængde for danske fædre i 2015 til 31 dage. Det er cirka en fjerdedel af de 122 dage, som EU-Kommissionen foreslår at øremærke til europæiske fædre fremover.

Ifølge dansk lovgivning har danske forældre i dag ret til 32 ugers forældreorlov med dagpenge, som de frit kan dele mellem sig, indtil barnet er fyldt ni år. Bliver det nye EU-forslag vedtaget, vil det derfor kræve en lovændring i Danmark.

EU-Kommissionens nye forslag

  • 10 arbejdsdages fædreorlov efter barnets fødsel, hvilket vi allerede har i Danmark.
  • Fædre og mødre får hver fire måneders forældreorlov, som ikke kan deles mellem forældrene.
  • Hvis faderen ikke tager sine fire måneders orlov, inden barnet fylder 12 år, vil faderens del af orloven være tabt.
  • Orloven kan deles op i flere perioder.
  • Barselsdagpenge under forældreorlov skal som minimum svare til det niveau, som tildeles i sygedagpenge.
Vil du vide mere?
Hvad kan vi gøre for dig?