Nyhed

Det nytter at give tydelige retningslinjer for hjemmearbejdspladsen

Når en medarbejder arbejder hjemmefra på en måde, der strider mod arbejdsgivers retningslinjer for hjemmearbejdspladsen, vil arbejdsgiver ikke være ansvarlig for skader, der opstår i hjemmet. Det fastslår Ankestyrelsen i en ny principmeddelelse om arbejdsskader.

hjemmearbejdspladsen

Som udgangspunkt står en arbejdsgiver til ansvar for skader, der er sket i forbindelse med arbejdet – også ved hjemmearbejde. Ankestyrelsen har nu slået fast, at dette ikke gælder, hvis arbejdsgiver har fremsat tydelige betingelser for, hvordan hjemmearbejdet skal udføres, og medarbejderen ikke har overholdt dem på skadestidspunktet.

Arbejdsgiver kan f.eks. stille krav om, at hjemmearbejdspladsen skal være indrettet efter bestemte retningslinjer, og at medarbejderen alene må udføre hjemmearbejdet fra en hjemmearbejdsplads, der overholder de fremsatte betingelser. Det vil ikke være tilstrækkeligt, hvis arbejdsgiver blot opfordrer til eller anbefaler en bestemt indretning af hjemmearbejdspladsen. Det skal være en egentlig betingelse for hjemmearbejdet – og betingelserne skal være konkrete.

Vælger medarbejderen at udføre sit arbejde i strid med de konkrete betingelser for hjemmearbejdet, er der en formodning for, at det er private forhold, som er årsag til skaden – og private forhold bærer arbejdsgiver ikke ansvaret for.

Det er derfor en god idé, at man som arbejdsgiver giver konkrete retningslinjer for, hvordan hjemmearbejdet må udføres, og hvordan hjemmearbejdspladsen skal se ud. 

Hos NJORD anbefaler vi, at arbejdsgiver integrerer disse retningslinjer tydeligt enten i en personalepolitik eller i medarbejderens ansættelseskontrakt for at sikre, at både den enkelte medarbejder og ledelsen har kendskab til kravene.  

Du kan læse hele Ankestyrelsens principmeddelelse her.

vil du vide mere?

Du er altid velkommen til at kontakte NJORD, hvis du har brug for hjælp til at opdatere ansættelseskontrakter, personalepolitikker, eller hvis du har spørgsmål i forbindelse med en konkret sag. 

Vil du vide mere?
Har du spørgsmål eller udfordringer?