Nyhed

Vidste du, at… beskyttelse mod forskelsbehandling også kan gælde for pårørende?

Beskyttelsen mod forskelsbehandling på grund af handicap er ikke kun begrænset til at gælde den handicappede selv.
Den omfatter også personer med nær tilknytning til den handicappede, som udsættes for forskelsbehandling på grund af dette handicap.

Det fastslår en afgørelse fra 2006, hvor EU-domstolen kom frem til, at en enlig mor var beskyttet på grund af sit handicappede barn. Med henvisning til denne afgørelse kom Ligebehandlingsnævnet for nylig frem til, at en samlever til en handicappet person også er omfattet af beskyttelsen. Yderligere kriterier for, hvornår man som samlever eller anden pårørende er omfattet af beskyttelsen, blev ikke angivet. Derfor åbner afgørelsen op for en meget bred forståelse af den beskyttede personkreds og anvendelsesområdet for forskelsbehandlingsloven.

I den konkrete sag kom Ligebehandlingsnævnet imidlertid frem til, at der ikke var påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at samleveren rent faktisk var blevet udsat for forskelsbehandling. Derfor fik samleveren ingen godtgørelse.

Vil du vide mere?
Hvad kan vi gøre for dig?