Nyhed

Ligebehandlingsnævnet: Lige løn under forældreorlov til begge forældre

Ligebehandlingsnævnet har i en ny afgørelse fastslået, at forskel i løn i forbindelse med morens og farens afholdelse af forældreorlov er i strid med ligelønsloven. Ifølge Ligebehandlingsnævnet er positiv forskelsbehandling af mødre derfor ikke berettiget, når det kommer til forældrenes ret til løn under forældreorlov.

I den konkrete sag skulle Ligebehandlingsnævnet tage stilling til, hvorvidt en virksomheds barselspolitik var udtryk for ulovlig forskelsbehandling på grund af køn. Det fremgik af barselspolitikken, at kvindelige medarbejdere − afhængig af deres anciennitet − havde ret til fuld løn i mellem to og tolv uger i forældreorlovsperioden, mens mandlige medarbejdere i samme periode alene havde ret til 26.000 kr. om måneden i seks uger.

Virksomhedens barselspolitik stillede dermed fædre væsentligt ringere end mødre. Dette ulige lønforhold blev påklaget til Ligebehandlingsnævnet af en mandlig medarbejder.

Ligebehandlingsnævnet: Lønmæssig forskelsbehandling er i strid med ligelønsloven

Ligebehandlingsnævnet henviste i sin afgørelse til ligelønsloven, ifølge hvilken der ikke på grund af køn må ske lønmæssig forskelsbehandling. Nævnet lagde herefter til grund, at bestemmelserne om forældreorlov i barselspolitikken var i strid med ligelønsloven.

Afgørelsen viser, at …

… ulige lønforhold under forældreorlov er i strid med ligelønsloven. Det betyder, at fædre skal tilkendes samme lønmæssige retsstilling som mødre i forbindelse med afholdelsen af forældreorlov.

Retspraksis har tidligere taget stilling til spørgsmålet om positiv forskelsbehandling af mødre i forbindelse med fordeling af barsel og orlov, hvilket var tilladt. Årsagen hertil er, at det ikke er de samme biologiske behov eller øvrige objektive omstændigheder, der gør sig gældende ved spørgsmålet om løn under orlov som ved fordeling af orlov.

Læs mere i NJORD Law Firms HR eBogen

Du kan læse meget mere om netop dette emne og finde et eksempel på en barselspolitik i NJORD Law Firms HR eBogen.

Lige nu kan du købe HR eBogen for kun 2.499,00 kr. om året. Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at skrive til os på hr-ebogen@njordlaw.com.

Vil du vide mere?
Hvad kan vi gøre for dig?