Nyhed

NJORD News: Ny vejledning om flere kvinder i ledelsen

Erhvervsstyrelsen har offentliggjort en ny vejledning om flere kvinder i ledelsen. Vi tilbyder her et overblik over hvilke virksomheder, der er omfattet af reglerne, og hvad forpligtelserne indebærer – herunder hvad der skal forstås ved ”ledelse” og ”ligelig kønsfordeling”.

På baggrund af en stikprøvekontrol fra Erhvervsstyrelsen står det klart, at der er behov for at tydeliggøre virksomhedernes forpligtigelser. Derfor udsendte Erhvervsstyrelsen d. 27. februar 2015 en ny vejledning til virksomhederne.

Er din virksomhed er omfattet af reglerne, og i så fald hvilke forpligtigelser skal virksomheden leve op til? Læs mere i nyhedsbrevet, hvor vi også giver et bud på, hvilke tiltag der kan øge antallet af kvinder i ledelsen.
 

Vil du vide mere?
Hvad kan vi gøre for dig?