Nyhed

Webinar om de nye barselsregler den 21. april 2022

Vidste du, at reglerne for hvornår forældre skal varsle fravær også er ændret med den nye barselslov? 

nye barselsregler

nuværende barselsregler

Ifølge de nuværende barselsregler har moren ret til fravær 4 uger før og 14 uger efter fødslen. Arbejdsgiver skal underrettes om terminsdato og forventet fravær før fødsel senest 3 måneder før termin. Faren/medmoren har ret til 2 ugers orlov efter fødslen, som skal varsles 4 uger før den forventede første fraværsdag.

Forældrene skal herefter senest 8 uger efter fødsel underrette deres arbejdsgivere om, hvordan forældreorloven fordeles. Reglerne fungerer i praksis sådan, at moren på dette tidspunkt orienterer om, hvornår hun forventer at genoptage arbejdet, mens faren/medmoren oplyser, hvorvidt og hvornår der ønskes holdt forældreorlov senere hen.

formålet med de nye barselsregler

Formålet med de nye barselsregler er at fordele orlov mere ligeligt mellem forældrene. Det er med de nye regler derfor ikke længere givet, at moren afholder hele eller størstedelen af orloven.

Netop den ændring har også resulteret i en ændring i varslingsreglerne.

Efter de nye varslingsregler skal moren stadig underrette om terminsdato og forventet fravær før fødslen senest 3 måneder før termin, ligesom faren/medmoren skal varsle afholdelse af de 2 ugers fædreorlov senest 4 uger før terminsdatoen.

Som noget nyt skal begge forældre fremover underrette arbejdsgivere om fordelingen af barselsorloven (orlov inden for de første 10 uger efter fødslen) senest 4 uger før terminsdatoen, hvis moren har overdraget hele eller dele af denne barselsorlov til den anden forælder. Det er nemlig blevet muligt med de nye regler.

Varslingsfristen for yderligere fravær er også ændret, da dette nu skal varsles inden for 6 uger efter, at barnet er født. Varslet er er altså forkortet med 2 uger, hvilket er en konsekvens af forventningen om, at far/medmor påbegynder sit fravær tidligere, mens moren omvendt kommer tidligere tilbage.

De nye barselsregler gælder for forældre til børn, der fødes den 2. august 2022 eller senere.

Ovenstående, og meget mere, kan du høre nærmere om, når NJORD den 21. april 2022 afholder webinar om de nye barselsregler.

Vil du vide mere?
Har du spørgsmål eller udfordringer?