Nyhed

Der gælder et nyt opholdskrav for dagpengeret

Et flertal i Folketinget har indgået en aftale, der skærper dagpengereglerne for udenlandske arbejdstagere og kan ramme danskere, som ønsker at arbejde i udlandet.

Ifølge aftalen skal medarbejdere have opholdt sig i Danmark, EU eller EØS i sammenlagt syv år inden for de seneste otte år for at opnå ret til dagpenge. Aftalen betyder derfor en skærpelse af reglerne for udenlandske arbejdstagere og kan ramme danskere, som ønsker at arbejde i udlandet.

Udstationerede medarbejdere og deres nærmeste er dog undtaget fra opholdskravet. Kravet gælder herefter ikke for medarbejdere, der udstationeres af en dansk offentlig myndighed eller en dansk virksomhed til lande uden for EU/EØS. For disse gælder, at deres udstationeringsperiode sidestilles med ophold i Danmark, således at beregningen af det samlede ophold i Danmark ikke bliver afbrudt ved udstationeringen.

Der er på nuværende tidspunkt alene tale om en aftale, og reglerne om opholdskravet er derfor ikke endeligt vedtaget.

Bliver aftalen vedtaget, forventes reglerne at træde i kraft den 1. januar 2019.

Vil du vide mere?
Hvad kan vi gøre for dig?