Nyhed

NJORD News: Skal arbejdsgiver betale medarbejderens fartbøder?

I dette nyhedsbrev kan du blandt andet læse om en ændring i færdselsloven, der betyder, at virksomheder med fordel kan føje et nyt punkt til virksomhedens bilpolitik. Vi bringer også nyt om den danske ferielov, og så kan brugen af LinkedIn være i strid med konkurrenceklausuler.

Ændringen i færdselsloven giver nemlig giver ejeren af køretøjet et betinget objektivt ansvar for køretøjet, når føreren kører for stærkt. Et nyt punkt i virksomhedens bilpolitik skal derfor sikre klare linjer for medarbejdere, som får stillet firmabil til rådighed.

Du kan også læse mere om, at den danske ferielov muligvis er i strid med EU-retten, ligesom vi stiller skarpt på en afgørelse fra Vestre Landsret, hvor en delvis raskmelding ikke indgik i regnskabet af 120-dages-reglen. Vi bringer også nyheden om, at brugen af LinkedIn kan være i strid med gældende konkurrenceklausuler.

Endelig minder vi om, at det er tid til, at medarbejdere afvikler eller indgår aftale om at få overført ferie.

Vil du vide mere?
Hvad kan vi gøre for dig?