Ansættelseskontrakter

Din ansættelseskontrakt er den aftale, som du indgår med arbejdsgiver. Den bestemmer dine vilkår i forhold til blandt andet løn, arbejdstid, arbejdsopgaver og ferie.
 

Der er en række krav til, hvad arbejdsgiver skal oplyse dig om forud for ansættelsen, så det sikres, at I har jeres arbejdsaftale på plads.

Det giver derfor god mening at sikre, at du har fået alle oplysninger, som du har krav på, samt har forstået indholdet af din ansættelseskontrakt, inden du skriver under.

NJORD kan tilbyde at gennemgå din ansættelseskontrakt, samt give dig sparring på hvilke vilkår, der gælder for din ansættelse, herunder f.eks. i forhold til betydningen af ansættelsesklausuler, forståelsen af dit bonus- eller aktieoptionsprogram, samt løn i forbindelse med barsel eller sygdom.

vil du vide mere?
Hvad kan vi gøre for dig?