26.07.2017

Ansættelsesret

Vidste du, at uberettiget afskedigelse af en handicappet medarbejder kan koste helt op til 12 måneders løn?

Det kan blive dyrt for arbejdsgiveren at afskedige en handicappet medarbejder. Derfor er det vores anbefaling, at man som arbejdsgiver altid foretager en individuel vurdering af den sygemeldte medarbejder, før man skrider til en eventuel afskedigelse.

Det er vigtigt, at man som arbejdsgiver ved, hvornår en medarbejder er omfattet af handicapbegrebet, da en medarbejder, som er omfattet af dette begreb, nyder en større beskyttelse mod afskedigelse efter forskelsbehandlingslovens regler.

Advokatfuldmægtig Julie Klingsholm Larsen fortæller her om handicapbegrebet, og hvad en arbejdsgiver skal være særligt opmærksom på ved afskedigelse af en medarbejder på grund af dennes sygefravær.

Hvornår er det et handicap?

Hvorvidt der er tale om et handicap, afhænger af tre kriterier:

 1. Der skal være tale om en funktionsnedsættelse
 2. Denne funktionsnedsættelse skal være af længere varighed
 3. Den pågældende funktionsnedsættelse skal hindre den pågældende medarbejder i at udføre arbejdet på lige fod med de øvrige medarbejdere.

 Hvad betyder det i praksis?

Handicapbegrebet er et flydende begreb, som hele tiden udvikler sig i retspraksis. På nuværende tidspunkt er følgende lidelser efter retspraksis omfattet af handicapbegrebet:

 • ADHD
 • Svære rygproblemer
 • Hjerneskade
 • Nedsat hørelse
 • Døvhed og tinnitus
 • Spastisk lammelse
 • Nedsat syn
 • Visse følger af sklerose
 • Skade på håndled
 • Visse grader af epilepsi
 • Hypermobile led
 • Piskesmæld
 • Leddegigt
 • Fedme (såfremt medarbejderens tilstand medfører en begrænsning, f.eks. fysisk eller psykisk, der hindrer medarbejderen i at udføre arbejdet på lige fod med de øvrige medarbejdere og er af længere varighed)

Listen er ikke en fuldstændig liste over lidelser, som er omfattet af handicapbegrebet, da begrebet konstant udvikler sig i retspraksis. Bemærk desuden, at ovenstående liste i henhold til retspraksis er konkret begrundet, og det kan derfor ikke udelukkes, at en bestemt lidelse i en anden sammenhæng kan føre til et andet resultat. Omvendt findes der eksempler i retspraksis, hvor lidelser, der kunne formodes at kunne betegnes som handicap, endnu ikke er blevet anerkendt som handicap.

Vi anbefaler derfor altid, at man som arbejdsgiver foretager en konkret vurdering af den enkelte medarbejders funktionsnedsættelse med afsæt i ovenstående tre kriterier.

Vær derudover opmærksom på, at en medarbejder, som er forælder til et handicappet barn, også kan være beskyttet mod afskedigelse.

Hvad er arbejdsgivers forpligtelser?

Hvis en medarbejder anses for handicappet, kan man som arbejdsgiver være forpligtet til at foretage relevante tilpasningsforanstaltninger, før der skrides til afskedigelse.

Hvordan man som arbejdsgiver tilpasser sig medarbejderens handicap, afhænger af den konkrete situation. Det kan f.eks. være tilbud om arbejde på nedsat tid, hjælperedskaber i hverdagen eller andre arbejdsopgaver til den pågældende medarbejder.

I den sammenhæng er det også vigtigt at vurdere, om tilpasningerne vil udgøre en uforholdsmæssig stor byrde for arbejdsgiveren. Hvis det er tilfældet, kan en afskedigelse være berettiget, uden at der foretages tilpasningsforanstaltninger.

Foretag altid en individuel vurdering

Alle medarbejdersager, hvor handicapbegrebet kommer i spil, skal vurderes individuelt. Derfor er det vigtigt, at arbejdsgiver søger juridisk rådgivning, før der skrides til afskedigelse af en medarbejder, som kan være omfattet af handicapbegrebet, hvis afskedigelsen er begrundet i dennes sygefravær.

En uberettiget afskedigelse af en handicappet medarbejder kan ende med at koste arbejdsgiver 12 måneders løn i godtgørelse.

Vil du vide mere?

Flere grupper af medarbejdere nyder en særlig beskyttelse mod opsigelse. Hvis du som arbejdsgiver alligevel vælger at opsige en særligt beskyttet medarbejder, kan det blive dyrt, hvis bevisbyrden for sagligheden af afskedigelsen ikke kan løftes.

I NJORDs HR eBogen kan du få svar på, hvilke medarbejdere der er særligt beskyttede, og hvilke økonomiske risici du løber, hvis du alligevel vælger at opsige en særligt beskyttet medarbejder.

> Læs mere om HR eBogen

Seneste nyheder

Hænger du på lån underskrevet med stjålet NemID?

Rigtig mange danskere har fået stjålet eller franarret deres NemID. De uheldige oplever som regel, at der blev optaget gæld i deres navn, og at de blev dømt til selv at betale gælden tilbage. Men nye afgørelser ser ud til at ændre på dette billede/mønster.

Ny aftale om ens vilkår for chauffører i Danmark

Der blev i sidste uge indgået en bred politisk aftale, som ifølge aftaleparterne skal sikre ordnede forhold for chauffører, der kører godstransport i Danmark. Det gælder både for de chauffører, som er ansat hos danske vognmænd, men også for de chauffører, som er ansat hos udenlandske virksomheder.

Steffen Hebsgaard Muff indtræder som partner

Vi er glade for, at vi den 1. januar 2020 kunne byde Steffen Hebsgaard Muff velkommen som partner hos NJORD. Som en af de ledende eksperter i entrepriseret skal han fortsat arbejde med energi- og infrastrukturprojekter on- og offshore.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve

Få vores nyhedsbreve og modtag seneste juridisk nyt.

Tilmeld dig nu