Nyhed

Ændring af selskabsloven

Den 14. marts 2018 fremsatte Erhvervsministeriet et nyt lovforslag om ændring af selskabsloven.

Formålet med lovforslaget var med afsæt i aftale om erhvervs- og iværksætterinitiativer af 12. november 2017 mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre at gennemføre en række konkrete tiltag, der ville forbedre rammevilkårene for at drive virksomhed i Danmark. Lovforslaget blev vedtaget den 17. maj 2018, og vil træde i kraft den 1. juli 2018. De væsentligste lovændringer er:

Nedsættelse af kapitalkrav for aktieselskaber

Lovændringen nedsætter kapitalkrav for aktieselskaber fra 500.000 kr. til 400.000 kr. Dette vil lempe mulighederne for at stifte aktieselskaber og til at omdanne anpartsselskaber.

Registrering af reelle ejere

Endvidere betyder lovændringen, at en nyetableret virksomhed skal registrere legale ejere samtidig med selskabets registreringstidspunkt.

Lovændringen indebærer også en mulighed for at sende et selskab til tvangsopløsning, hvis selskabet ikke har foretaget registrering af reelle ejere.

Mulighed for apportindskud for samtidig omregistrering

Endeligt indeholder lovændringen en undtagelse til forbuddet mod apportindskud. Forbuddet overtrædes ikke af iværksætterselskaber, hvis en beslutning om kapitalforhøjelse ved apportindskud træffes i sammenhæng med beslutning om omregistrering til et anpartsselskab

Er lovændringen relevant for dig?

Er du i tvivl, om de nye regler kan få betydning for dig, og vil du gerne høre mere, er du velkommen til at kontakte René Lykke Wethelund, Lars Lokdam, Ulrik Fleischer-Michaelsen eller Jens Christian Dreyer.

Vil du vide mere?
Hvad kan vi gøre for dig?