Nyhed

Mangler din virksomhed likviditet kan factoring eller andre finansieringskilder være redskaber gennem corona-krisen

Mange virksomheder oplever som følge af corona-pandemien, at deres likviditet udfordres meget hurtigt. Der findes flere mulige kilder til at skaffe kapital på kort sigt udover den sædvanlige trækningsret, som virksomheden har i banken. De fleste kender til kautioner, pant og leasing. I dette indlæg vil vi gå mere i dybden med factoring.

Optimer din likviditet med factoring

Det er ofte en god service at kunne tilbyde sine kunder en rimelig betalingsfrist, og henstanden er således med til at sikre et godt forretningsforhold. Bagsiden af medaljen er bare den, at betalingsfristerne belaster virksomhedens likviditet.

I dag tilbydes heldigvis mange forskellige løsninger, som kan være med til at afhjælpe dette problem – herunder eksempelvis factoring.

Factoring er en service som i dag har vundet indpas i flere og flere danske virksomheder og er en aftale, der går ud på, at en virksomhed mod betaling overlader sine kortfristede fordringer til et andet selskab – et såkaldt factoringselskab.

Factoringaftalen vil oftest gå ud på, at factoringselskabet enten yder virksomheden et lån svarende til fordringens værdi mod at få sikkerhed i fordringen. Dette produkt kaldes fakturabelåning.

En anden mulighed er, at factoringselskabet køber virksomhedens fordringer og dermed indtræder i virksomhedens krav og selv inddriver fordringer mod kunden.

Den umiddelbare fordel for virksomheden er, at virksomhedens fakturaer betales med det samme, hvilket giver en styrket likviditet. Derudover opnår virksomheden også en fordel i og med, at risikoen forbundet med dårlige betalere mindskes, da risikoen herfor oftest vil være overdraget til factoringselskabet.

Dertil kommer, at virksomheden undgår en del administrativt arbejde med inddrivelse mv., hvilket frigiver tid og ressourcer til at tjene penge.

Intet i denne verden er dog gratis, og factoringaftalen betyder tillige, at der er et ekstra led i kæden, der skal have betaling. Factoringselskabets betaling vil ofte være afhængig af virksomhedens branche, kundernes kreditværdighed, og hvorvidt der er tale om fakturabelåning eller en egentlig overdragelse af fordringerne.

En god tommelfingerregel, er dog at factoringselskabernes fortjeneste normalt vil ligge på omkring 10-20% af fordringens værdi.

Overvejer du at benytte dig af factoring i din virksomhed, er der således en række fordele og ulemper at forholde sig til.

Hos NJORD Law Firm kan vi hjælpe dig med at undersøge mulighederne for at skaffe likviditet, og blandt andet rådgive om vilkår ved factoringaftaler.

Vil du vide mere?
Hvad kan vi gøre for dig?