Nyhed

NYT REGERINGSUDSPIL: ”ET IVÆRKSÆTTERLAND I VERDENSKLASSE”

Regeringens udspil indebærer 41 initiativer, hvortil der afsættes 2,1 mia. kr. over de næste tre år, og etableres et fokus på bedre kapitaladgang, skattenedsættelser, og lempeligere vilkår for børsnotering og opstart af anpartsselskaber.

Nyt regeringsudspil, et iværksætterland i verdensklasse

Den 12. juni 2024 offentliggjorde regeringen en ny iværksætterstrategi. De foreslår en række initiativer, som skal forbedre de eksisterende vilkår for danske start-ups og iværksættere. Det er ambitionen at skabe en stærkere iværksætterkultur og skabe rammerne for fremtidens virksomheder i Danmark. Udspillet rummer i alt fem indsatsområder og samlet 41 initiativer, som skal fremme denne ambition.

Hvis tiltagene bliver vedtaget, som de er blevet fremlagt, er der en række både finansielle og skattemæssige tiltag, som nuværende og fremtidige iværksættere gør klogt i at være opmærksomme på.
 

Styrket adgang til (risikovillig) kapital og lempelse af beskatning

Danmarks Eksport- og Investeringsfond (EIFO) står til at blive tilført et kapitalindskud på 2 mia. kr. Midlerne skal styrke virksomheders adgang til grønne ventureinvesteringer.

Regeringen ønsker at styrke adgangen til fremmedkapital gennem en matchfinansieringsordning, hvor finansiering fra private investorer ”matches” af lånefinansiering fra EIFO. Ledelsen i selskaber kan ved at benytte sig af en kombination mellem investering og fremmedfinansiering sikre, at de eksisterende kapitalejere kan bevare en højere grad af kontrol med selskabet.

Regeringen ønsker at ophæve beskatningen af udbytte fra unoterede porteføljeselskaber. Med tiltaget vil selskabers unoterede porteføljeaktier blive fuldt ud skattefrie, modsat de nugældende regler, hvor 70 procent af udloddede udbytter fra unoterede porteføljeaktier beskattes.

Med den styrkede adgang til risikovillig kapital og lempeligere beskatning af unoterede selskaber er det regeringens ambition, at investeringer i netop unoterede selskaber bliver mere attraktive.
 

Øget fokus på at lade mindre selskaber børsnotere

Regeringen vil gøre op med den såkaldte ”fantomskat”, som medfører, at kapitalejerne i ny-noterede selskaber risikerer at blive beskattet af gevinster, som de potentielt aldrig modtager. Selskaber med mindre end 10 procent af ejerskabet i et nynoteret selskab vil, inden for de første fem år efter en børsnotering, få mulighed for at vælge realisationsbeskatning. Det vil sige at de først beskattes, når kapitalandelene sælges. På den måde kan lagerbeskatning og en potentiel stor likviditetsbelastning for selskabet i en periode undgås.  
 

Særligt for start-ups

Udspillet indeholder et forslag om at halvere kapitalkravet til etablering af anpartsselskaber fra 40.000 kr. til 20.000 kr. Forslaget skyldes primært en ambition om at komme på linje med vores skandinaviske naboer. Derved bliver det billigere at omdanne en mindre personligt ejet virksomhed til et anpartsselskab, og herved få mulighed for at drive virksomheden som et selskab med begrænset hæftelse.

I tilknytning hertil forventes det, at den øvre grænse for beskatning af udbytteudlodninger hæves fra 61.000 kr. til 80.000 kr., således at udbytte op til 80.000 kr. beskattes med 27 procent.

Det fulde udspil, ”Et iværksætterland i verdensklasse” kan findes her.

 

Har du spørgsmål?

Hos NJORD Law Firm følger vi regeringsarbejdet tæt. Vores eksperter står klar til at rådgive dig trygt igennem opstarten og udviklingen af dit selskab. Du er altid velkommen til at kontakte advokat og partner Rune Tarnø, på rut@njordlaw.com, hvis du har brug for at få en indledende snak om fremtiden for dit selskab.

 

Vil du vide mere?
Skal vi løse dit problem?