Nyhed

Nu muligt med selskabsdokumenter kun på engelsk

En nylig ændring af anmeldelsesbekendtgørelsen betyder godt nyt for danske internationalt orienterede kapitalselskaber. For nu er det muligt at udarbejde flere selskabsdokumenter udelukkende på engelsk.

Danske kapitalselskaber opererer i stigende grad i en international kontekst med udenlandske kunde-, leverandør-, kreditgiver- og samarbejdsrelationer, kapitalejere, ledelsesmedlemmer og/eller medarbejdere.

Udvalget til Modernisering af Selskabsretten, der er nedsat af økonomi- og erhvervsministeren, vurderede tilbage i 2008, at der ved indsendelse af selskabsdokumenter udelukkende på engelsk til Erhvervsstyrelsen ikke er et afgørende hensyn at tage til offentligheden, for det må antages, at de fleste mennesker i Danmark forstår engelsk.

For at undgå unødvendigt dobbeltarbejde og omkostninger til udarbejdelse af selskabsdokumenter i to sprogversioner stillede Virksomhedsforum for enklere regler, der er nedsat af erhvervs- og vækstministeren, den 25. februar 2014 et konkret forslag til Erhvervs- og Vækstministeriet: At ophæve § 9, stk. 3, 1. pkt., i Erhvervsstyrelsens anmeldelsesbekendtgørelse, eller som minimum tillade at flere selskabsdokumenter kan udarbejdes på engelsk, som nævnt i bekendtgørelsens bilag 1.

Forslaget er nu mundet ud i, at anmeldelsesbekendtgørelsen er ændret ved bekendtgørelse nr. 1300 af 24. november 2015. Det betyder, at det fra 1. januar 2016 er muligt at udarbejde flere selskabsdokumenter udelukkende på engelsk.

Detaljerne i ændringen

Pr. 1. januar 2016 er bilag 1 til anmeldelsesbekendtgørelsen, der oplistede 12 dokumenttyper, som skulle vedlægges på dansk (norsk eller svensk, jf. den nordiske sprogkonvention) ved indberetning til Erhvervsstyrelsen, således ophævet.

Det drejede sig om følgende dokumenter:

 • Stiftelsesdokument
 • Vedtægter
 • Vurderingsberetning om apportindskud
 • Det centrale ledelsesorgans erklæring til erstatning af vurderingsberetning
 • Indkaldelser, meddelelser og erklæringer mv., som skal offentliggøres i Erhvervsstyrelsens it-system
 • Fusionsplan
 • Flytteplan ved grænseoverskridende flytning af hjemsted
 • Kreditorerklæring ved fusion
 • Spaltningsplan
 • Kreditorerklæring ved spaltning
 • Omdannelsesplan ved omdannelse af andelsselskab til aktieselskab
 • Kreditorerklæring ved omdannelse af andelsselskab til aktieselskab

Det fremgår dog nu af anmeldelsesbekendtgørelsens § 9, stk. 3, at vedtægter og stiftelsesdokumenter stadig skal vedlægges på dansk, norsk eller svensk. Angiveligt grundet deres centrale juridiske status.

Hidtil har Erhvervsstyrelsen konkret kunnet forlange en autoriseret oversættelse til dansk. Men anmeldelsesbekendtgørelsens § 9, stk. 5, er ligeledes ændret, så efter 1. januar 2016 kan Erhvervsstyrelsen alene forlange en (ikke-autoriseret) oversættelse. Det skyldes, at lov om translatører og tolke, der indeholdt mulighed for statsautorisation som translatør, er ophævet med virkning fra 1. januar 2016.

Øvrige nye muligheder i selskabslovgivningen

Ændringen af anmeldelsesbekendtgørelsen skal ses i lyset af de tidligere indførte muligheder i selskabslovgivningen:

 • Ophævelsen af dansk bopælskrav for direktører, mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne, likvidator og mindst én stifter
 • Muligheden for afholdelse af bestyrelsesmøder og generalforsamlinger elektronisk og på engelsk
 • Muligheden for indsendelse af generalforsamlingsprotokollater og bestyrelsesmødereferater udelukkende på engelsk
 • Muligheden for elektronisk kommunikation mellem kapitalselskabet og kapitalejerne
 • Muligheden for udarbejdelse af årsrapporter udelukkende på engelsk
 • Muligheden for onlineregistrering af udenlandske fysiske personer som stiftere og ledelsesmedlemmer

NJORD bifalder ændringen af anmeldelsesbekendtgørelsen som endnu et tiltag, der letter byrderne for de internationalt orienterede danske kapitalselskaber.

Har du spørgsmål til ovenstående, er du meget velkommen til at kontakte advokat Katrine Illum Larsen på kil@njordlaw.com.

VIL DU VIDE MERE?
Hvad kan vi gøre for dig?