Nyhed

Folketinget udskyder fristen for virksomheders årsrapporter permanent

Fristen for indberetning af årsrapporten udskydes permanent med én måned fra 5 til 6 måneder.

årsrapport

Et flertal i Folketinget vedtog den 19. maj 2022 en ændring af årsregnskabsloven. Ændringen er vedtaget på baggrund af en politisk aftale i kølvandet på COVID-19 og sikrer, at danske selskaber nu får bedre tid til at indlevere deres årsrapporter til Erhvervsstyrelsen.

Ændringen af årsregnskabsloven medfører, at fristen for indberetning af årsrapporten permanent udskydes med én måned fra 5 til 6 måneder.

Udskydelsen kan allerede nu anvendes for de årsrapporter, der skulle være indberettet den 31. maj 2022, men i stedet nu først skal indberettes 30. juni 2022.

Samtidig medfører ændringen, at fristen for indberetning af årsrapporter ensrettes med fristen for indberetning af oplysningsskemaet på Skatteministeriets område. Lovændringen ensretter således fristerne på tværs af Skatteministeriet og Erhvervsministeriet.

Lovændringen er vedtaget som følge af et lovforslag, regeringen fremsatte tidligere på året. Læs mere her.

 

Vil du vide mere?
Hvad kan vi gøre for dig?