Nyhed

Startups får mulighed for at tildele medarbejdere større aktieløn

Folketinget har vedtaget en ændring af reglerne for beskatning af aktieløn. Ændringen giver nye og mindre virksomheder større incitament til at tildele aktieløn, og hermed bedre muligheder for at ansætte og fastholde medarbejdere.

Efter lovændringen af ligningslovens § 7 P kan nye, mindre virksomheder tildele medarbejdere en større del af lønnen som aktieløn. Hermed udskydes beskatningen til tidspunktet for aktiernes afståelse.

Beskatningsprocenten for aktieindkomsten udgør henholdsvis 27 % eller 42 %, afhængigt af størrelsen, i modsætning til beskatningsprocenten for lønindkomst, der udgør op til 55 %.

Hvilke betingelser skal være opfyldt?

En medarbejder kan tildeles aktieløn, når følgende betingelser er opfyldt:

  • Medarbejderen må kun modtage op til 10 % af sit vederlag som aktieløn. Grænsen kan forhøjes til 20 %, hvis aktielønnen tilbydes til samme vilkår for mindst 80 % af medarbejderne.
  • Virksomheden må ikke have haft mere end 50 ansatte i et af de seneste to opgjorte årsregnskaber.
  • Virksomheden må ikke i et af de seneste to opgjorte årsregnskaber have haft en nettoomsætning, der overstiger 20 mio. kr. og en balancesum, der overstiger 75 mio. kr.
  • Virksomheden må maksimalt have været aktiv på et marked i 5 år.
  • Virksomheden skal drive reel erhvervsmæssig virksomhed.
  • Virksomheden må ikke være kriseramt som defineret i EU-Kommissionens meddelelse om Fællesskabets rammebestemmelser for statsstøtte til redning og omstrukturering af kriseramte ikke-finansielle virksomheder.

Hvis ovenstående betingelser er opfyldt, kan medarbejderen tildeles op til 50 % aktieløn.

Har lovændringen betydning for dig?

Er du i tvivl om, hvorvidt lovændringen kan få betydning for dig, og vil du gerne høre mere? NJORD Law Firm rådgiver om hele beskatningsprocessen.

> Kontakt Jens Christian Dreyer, René Lykke Wethelund eller Lars Lokdam.

Vil du vide mere?
Hvad kan vi gøre for dig?