Nyhed

Selskaber uden registrerede ejere skal kunne tvangsopløses

Hårdere sanktioner er på vej til selskaber, der ikke registrerer og offentliggør deres ejere. Erhvervsstyrelsen ønsker med et nyt forslag blandt andet at få adgang til at tvangsopløse selskaber, der ikke overholder den gældende registreringspligt.

Siden juni 2015 har danske kapitalselskaber været forpligtet til at registrere og offentliggøre, hvem der ejer 5 % eller mere af et selskabs kapitalandel eller stemmerettigheder. Erhvervsstyrelsen har dog konstateret, at reglerne ikke altid efterleves, og styrelsen har nu fremsat et udkast til et nyt lovforslag.

For at sikre at alle selskaber fremover overholder reglerne, foreslår Erhvervsstyrelsen at gøre det til en forudsætning for registrering af selskaber, at man foretager den lovpligtige registrering af selskabets ejere samtidig med registreringen af selskabet.

Sådan er det nemlig ikke i dag.

Endnu hårdere sanktioner

For at kunne håndhæve kravet om ejerregistrering på en hensigtsmæssig måde foreslår Erhvervsstyrelsen samtidig, at der indføres en endnu hårdere sanktionering af overtrædelser. Med de nuværende regler er sanktionsmulighederne politianmeldelse med henblik på bødestraf eller administrativ udstedelse af tvangsbøder.

Erhvervsstyrelsen foreslår, at der herudover skal være mulighed for at bede skifteretten om at tvangsopløse et selskab, hvis der ikke er foretaget den lovpligtige ejerregistrering.

Erhvervsstyrelsen ønsker desuden adgang til at oversende et selskab til tvangsopløsning, hvis der ikke på ethvert tidspunkt er angivet ejeroplysninger for selskabet i Erhvervsstyrelsens IT-system. Dette vil f.eks. gælde selskaber, der i forbindelse med afregistrering af en ejer ikke registrerer den nye ejer.

Register for øget gennemsigtighed

Den oprindelige tanke bag kravet om registrering af et selskabs ejere var at øge gennemsigtigheden og at modvirke økonomisk kriminalitet, herunder skatteunddragelse.

NJORD har tidligere beskrevet, hvordan selskaber er forpligtet til at registrere et selskabs ejere i Det Offentlige Ejerregister, og hvordan man helt konkret registrerer sig.

Læs mere i Nyt offentligt ejerregister.

Vil du vide mere?
Hvad kan vi gøre for dig?