Nyhed

Forlængelse af mulighed for afholdelse af elektroniske generalforsamlinger uden vedtægtsændring

Det er muligt for selskaber og visse øvrige erhvervsdrivende frem til udgangen af 2021 at afholde fuldstændige elektroniske generalforsamlinger. Dette gælder uanset, at det ikke fremgår af virksomhedens vedtægter. Det er derfor ikke nødvendigt at foretage en vedtægtsændring for at afholde generalforsamlinger helt eller delvist elektronisk i 2021.

NJORD Latvia: Where to pay taxes if you have a residence permit in Latvia?

Som følge af Coronavirus-pandemien (COVID-19) og det gældende forsamlingsforbud og eventuelle rejserestriktioner, kan afholdelse af fysiske generalforsamlinger være vanskelig- eller umuliggjort. Den nye bekendtgørelse er derfor udstedt med henblik på at sikre en vis fleksibilitet for virksomhederne. 
 

Forlængelse af mulighed for elektroniskE generalforsamlingER

Erhvervsministeren har udstedt en ny bekendtgørelse, der forlænger muligheden for selskaber og visse andre erhvervsdrivende til at afholde elektroniske generalforsamlinger, uanset at det ikke er godkendt af generalforsamlingen eller optaget i selskabets vedtægter.

De to bekendtgørelser, der blev vedtaget i foråret 2020, udløb den 31. december 2020, og den nye bekendtgørelse erstatter derfor disse.

Bemærk dog, at der i modsætning til sidste år ikke for 2021 er vedtaget en forlængelse af fristen for indlevering af årsrapporten og afholdelse af ordinær generalforsamling. Selskaber skal derfor indlevere årsrapporter og afholde ordinær generalforsamling indenfor de sædvanlige frister.
 

Hvem kan træffe beslutningen?

Det er det centrale ledelsesorgan i kapitalselskaber og ledelsen i virksomheder omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, der kan beslutte, at den ordinære eller en ekstraordinær generalforsamling skal afholdes helt eller delvist elektronisk. 
    
Det vil sige, at i kapitalselskaber vil det være bestyrelsen, der kan træffe beslutningen, hvis der både er en direktion og en bestyrelse og direktionen, hvis der ikke er en bestyrelse.


Tidsrum for anvendelse

Bekendtgørelsen trådte i kraft den 1. januar 2021 og løber til og med den 31. december 2021. Det er derfor muligt at afholde elektroniske generalforsamlinger i hele 2021.


NJORDs anbefaling 

På baggrund af bekendtgørelsen bør virksomheder overveje, om generalforsamlinger i 2021 skal holdes helt eller delvist elektronisk for dermed i videst muligt omfang at minimere smitterisikoen for COVID-19 i selskabet. Det bør på baggrund af den nuværende situation ligeledes overvejes, om vedtægterne bør opdateres således, at det fremadrettet vil være muligt at afholde helt eller delvist elektroniske generalforsamlinger.

Ønskes generalforsamlingen afholdt fysisk, henviser vi til iagttagelse af en række foranstaltninger, som beskrevet i tidligere nyhed, ligesom vi til enhver tid opfordrer til at følge de nyeste anbefalinger fra de relevante myndigheder.
 

Vi følger de nye regelændringers integration på selskabs- og regnskabsområdet tæt og sidder klar til at yde kompetent og opdateret rådgivning til virksomheder, for hvem regelændringerne måtte have betydning. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har nogen spørgsmål til afholdelse af generalforsamling.

Vil du vide mere?
Hvad kan vi gøre for dig?