Nyhed

Bedre muligheder for at aflønne i medarbejderaktier

Regeringen, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti har ønsket at forbedre muligheden for at benytte medarbejderaktier. Hensigten er at udvide vækstvirksomheders muligheder for at motivere, aflønne og dele ejerskabet af virksomheden med medarbejderne. Forslaget er en del af en række nye erhvervs- og iværksætterinitiativer.

Radikale Venstre og Dansk Folkeparti har indgået en aftale med regeringen om en række nye erhvervs- og iværksætterinitiativer, der, udover en bedre mulighed for at aflønne i medarbejderaktier, også indeholder initiativer til en ny aktiesparekonto, der skal gøre det mere attraktivt for private at investere i aktier og et nyt investorfradrag, der skal gøre det mere attraktivt for private at investere i iværksættervirksomheder.

Vi forventer, at disse initiativer vil udmønte sig i konkrete lovforslag.


En større del af lønnen vil kunne blive udbetalt i medarbejderaktier

Grænsen for, hvor stor en andel af medarbejderes løn der kan udbetales som medarbejderaktier til aktieindkomstbeskatning, forhøjes fra 10 % til 20 % af lønnen i det nye initiativ. Det er dog en forudsætning, at 80 % af virksomhedens ansatte tilbydes aktieløn under den nye ordning.

Derudover får visse mindre virksomheder mulighed for at tilbyde op til 50 % af lønnen som medarbejderaktier til aktieindkomstbeskatning. Virksomheder under denne ordning vil ikke skulle opfylde betingelsen om, at 80 % af virksomhedens ansatte skal tilbydes aktieløn.


Forbedringen skal hjælpe mindre og nye vækstvirksomheder

Forbedringen er især tiltænkt mindre og nye vækstvirksomheder, der har problemer med likviditeten.  Disse virksomheder forventes i særlig grad at kunne drage nytte af medarbejderaktier, fordi de typisk ikke kan tilbyde en høj løn, men i stedet kan tilbyde medejerskab af virksomheden.

For lønmodtageren vil det betyde, at den del af lønnen, som udbetales i aktier, først vil blive beskattet, når aktierne sælges. Aktierne vil blive beskattet som aktieindkomst med en sats på 27 % op til 51.700 kr. (2017) og 42 % på en aktieindkomst derover.


Mere aftalefrihed

Udover de økonomiske forbedringer indebærer initiativet en etablering af aftalefrihed om medarbejderaktieprogrammer. Der skal etableres aftalefrihed ved aftaler om tilbagekøb af aktier til markedspris ved fratrædelse.

Formålet med det nye initiativ er, at det skal gøres nemmere at aflønne via medarbejderaktier og dermed gøre det mere attraktivt arbejde i mindre virksomheder til lavere løn, men med medejerskab af virksomheden.


Endnu svært at vurdere effekten

Samlet set vil initiativet skabe bedre muligheder for opstartsvirksomheder til at tiltrække kompetent arbejdskraft, idet de i stedet for en høj løn kan tilbyde medejerskab. Det har også den fordel, at medarbejdere vil få en øget interesse i at arbejde hårdt, når de vil få del i overskuddet, hvis det går godt.

Indførelse af en udvidet adgang til tildeling af skattefrie medarbejderaktier for udvalgte virksomheder vil dog sandsynligvis kræve værnsregler for at sikre, at ordningen anvendes efter hensigten.

Regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre vil derfor efterfølgende aftale den nærmere udformning af reglerne for nye og mindre virksomheder, ligesom ordningen er betinget af en godkendelse fra EU. Det er derfor på nuværende tidspunkt svært at vurdere, hvilken effekt tiltaget vil have.


Har du spørgsmål til medarbejderaktier?

Er du i tvivl om, hvorvidt I kan benytte og få gavn af medarbejderaktier i din virksomhed? Du er velkommen til at kontakte advokat Robert Mikelsons, som er specialist i skatteret, og få en vurdering af brugen af medarbejderaktier i dit firma.

VIL DU VIDE MERE?
Hvad kan vi gøre for dig?