Nyhed

Regeringen vil forlænge fristen for indlevering af årsrapporter for 2021

I lyset af at Covid-19 også i perioder har præget 2021, ønsker regeringen at fremsætte et nyt lovforslag, som giver virksomheder mulighed for at udskyde indlevering af årsrapport med en måned.

årsrapport

Udskydelsen skal gælde for virksomheder, hvis regnskabsår udløb med udgangen af 2021. Fristen forlænges således fra 5 til 6 måneder efter balancedagen.

På baggrund af en politisk aftale, som regeringen indgik med V, SF, RV, Ø, NB og Å i juni 2021 vil fristen blive rykket permanent, således at årsrapporter generelt skal indleveres til Erhvervsstyrelsen senest 6 måneder efter regnskabsårets afslutning.

Fristen for indlevering af årsrapporter for selskaber, hvis regnskabsår sluttede ved udgangen af 2021, vil således være den 30. juni 2022.

Indtil lovforslaget vedtages skal virksomheder med regnskabsafslutning pr. 31. december altså fortsat indberette deres årsregnskab inden den 31. maj 2022.

Vil du vide mere?
Hvad kan vi gøre for dig?