Nyhed

Regeringen vil forlænge fristen for indlevering af årsrapporter for 2020

Erhvervsministeren vil forlænge fristen for at indlevere årsrapport for 2020. Det forventes, at lovforslaget hastebehandles og træder i kraft i maj 2021.

mapper

Lovforslaget kommer efter ønske fra et corona-presset erhvervsliv, hvor både virksomheder og revisorer har travlt med årsrapporter for 2020 og ikke mindst slutafregning af diverse corona-kompensationsordninger.

Regeringen har tidligere meldt ud, at fristen for slutafregningen af kompensationspakkerne bliver skubbet fra 31. maj til 30. juni 2021.

Efter udkastet til lovforslaget forlænges fristen for indlevering af årsrapport med én måned for virksomheder i regnskabsklasse B og C, der har regnskabsårsafslutning pr. 31. december 2020. Fristen for indlevering af årsrapporten for 2020 bliver således ændret til den 30. juni 2021. Ligeledes forlænges fristen én måned for virksomheder i regnskabsklasse D, der har regnskabsårsafslutning pr. 31. januar 2021.

Tilsvarende regler skal ifølge udkastet gælde for filialer af udenlandske virksomheder, som skal indsende en udenlandsk virksomheds årsrapport eller koncernregnskab, når den udenlandske virksomheds regnskabsår afsluttes i perioden 31. december 2020 til den 30. juni 2021.

Derudover lægger udkastet op til, at ledelsen i virksomheder skal kunne fravige eventuelle vedtægtsbestemmelser om frister for indkaldelse eller afholdelse af generalforsamlinger samt bestemmelser om indsendelse af årsrapporten for 2020.

Udkastet til lovforslaget er sendt i høring, og vi følger naturligvis lovforslaget tæt.

Vil du vide mere?
Hvad kan vi gøre for dig?