Nyhed

Iværksætterselskaberne afskaffes

Folketinget vedtog den 9. april 2019 lovforslaget, som afskaffer iværksætterselskabsformen (IVS) og nedsætter minimumskapitalkravet for anpartsselskaber (ApS) fra 50.000 kr. til 40.000 kr.

Da iværksætterselskabsformen blev introduceret for år tilbage, var intentionen at styrke iværksætteriet. Dette skulle ske ved at tilbyde en selskabsform med begrænset hæftelse uden krav om et reelt mindsteindskud, men selskabsformen har ikke haft den ønskede effekt. Derimod har det vist sig, at iværksætterselskaberne bliver benyttet til mere tvivlsomme formål, bl.a. til økonomisk kriminalitet, til omgåelse af regler og til at bedrage det offentlige for store summer. Iværksætterselskabernes gæld til det offentlige er stor (og stigende). Blandt andet er iværksætterselskabernes skatterestancer opgjort til kr. 562 mio.

Loven trådte i kraft den 15. april 2019. Det er derfor nu ikke længere muligt at stifte nye iværksætterselskaber.

For eksisterende iværksætterselskaber medfører lovændringen, at disse inden for en periode på 2 år fra lovens ikrafttræden enten skal omregistreres til anpartsselskaber med en minimumkapital på 40.000 kr. eller lukkes. Iværksætterselskaber som ikke er omregistreret til et anpartsselskab inden 2-års-fristens udløb, vil blive sendt til tvangsopløsning.

Vi kan rådgive dig, hvis du ejer et iværksætterselskab og gerne vil have råd om, hvordan du skal forholde dig og hvad du skal gøre i forhold til omregistrering til anpartsselskab mv. Kontakt din sædvanlige kontakt hos NJORD eller en af kontaktpersonerne her.

Vil du vide mere?
Hvad kan vi gøre for dig?