01.04.2019

Nyhed

Medarbejdere kan både holde tre ugers sommerferie og en uges efterårsferie i 2020

Overgangsordningen til den nye ferielov betyder, at noget af den ferie, som dine medarbejdere optjener i 2019, skal hensættes til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler.

Overgangsordningen kan opdeles i følgende punkter:

  • 1. januar 2019 – 31. august 2019: Her optjener medarbejderen ferie, som skal afholdes mellem 1. maj 2020 – 31. august 2020.
  • 1. september 2019 – 31. august 2020: Her optjener medarbejderen ferie, der hensættes.
  • 1. september 2020: Fra denne dato optjener medarbejderen 2,08 feriedage om måneden, som kan afholdes den efterfølgende måned.

Selvom overgangsordningen medfører, at nogle feriedage skal hensættes, har dine medarbejdere stadig mulighed for at holde både tre ugers sommerferie og en uges efterårsferie i 2020. Det kræver dog, at medarbejderne gemmer en del af den ferie, der optjenes i overgangsperioden.

Den ferie, som dine medarbejdere optjener i perioden fra den 1. januar 2019 til den 31. august 2019 (i alt 16,64 dage), skal som udgangspunkt afholdes i perioden fra den 1. maj 2020 til den 31. august 2020.

Hvis al ferien afholdes i denne periode, vil det dog ikke være muligt for medarbejderne at holde en hel uges efterårsferie i 2020.

Hvis medarbejderen derimod overfører 1 dag til det første år med samtidighedsferie, vil det være muligt af afholde en hel uges efterårsferie fra november 2020. Medarbejderen optjener 2,08 dages betalt ferie i september 2020 og det samme i oktober 2020. Medarbejderen har således 4,16 dages betalt ferie til rådighed i november 2020, samt den ene overførte dag.

For at sikre, at du og dine medarbejdere kan tilrettelægge ferien hensigtsmæssigt, bør du informere medarbejderne om konsekvenserne af den nye ferielov i god tid. NJORD Law Firm kan hjælpe dig med at udarbejde informationsbreve og tillæg til dine medarbejderes ansættelseskontrakter.

Har du brug for rådgivning, er du velkommen til at kontakte vores ansættelsesretsteam på ansaettelsesret@njordlaw.com.

Vil du vide mere?

Du kan læse mere om, hvad den nye ferielov betyder for dig og dine medarbejdere i NJORD Law Firms HR eBogen, som giver adgang til adskillige andre aktuelle og gode politikker samt værktøjer. Alt sammen helt fri for paragraffer.

> Du kan læse mere om HR eBogen og de forskellige værktøjer samt tilmelde dig her.

 

Seneste nyheder

Ændring af 15%-reglen for familieoverdragelser mindsker økonomisk fordel

Skatteministeriet lægger op til en væsentlig ændring af den såkaldte 15%-regel ved familieoverdragelser. Forældre vil således kunne overdrage fast ejendom til deres børn til +/- 20% af den seneste offentlige ejendomsvurdering efter den 1. juli 2020.  Ændringen betyder, at man fremover får en mindre økonomisk fordel ved familieoverdragelser, da det forventes, at ejendomsvurderingerne vil stige mærkbart.

EDPB har udstedt nye retningslinjer om samtykke

Det Europæiske Databeskyttelsesråd (EDPB) udstedte nye retningslinjer om samtykke den 4. maj 2020, som erstatter de ældre retningslinjer fra 2018, så de stemmer overens med databeskyttelsesforordningens (GDPR) bestemmelser. EDPB’s nye retningslinjer har ikke medført væsentlige ændringer, men er flere steder blevet præciseret og uddybet - der er blandt andet blevet tilføjet retningslinjer om samtykkekravet i relation til cookie-walls.

Tilmeld dig vores nyhedsbreve

Få vores nyhedsbreve og modtag seneste juridisk nyt.

Tilmeld dig nu