Nyhed

Regeringen påtænker at afskaffe iværksætterselskaber og nedsætte kapitalkrav for anpartsselskaber

Under Statsministerens åbningsredegørelse for Folketinget blev regeringens lovprogram for 2018/2019 præsenteret. Heraf fremgår det, at regeringen påtænker at fremsætte lovforslag om iværksætterselskaber og anpartsselskaber.

Afskaffelse af iværksætterselskaber

For det første fremgår det af lovprogrammet, at regeringen påtænker at afskaffe muligheden for stiftelse af nye iværksætterselskaber. Dette kan muligvis begrundes i Erhvervsstyrelsens analyse af iværksætterselskaber, der blev offentliggjort i september 2018. Ifølge analysen er selskabsformen forbundet med stor risiko for svig og problemer med skatte- og afgiftsrestancer, og at opløsninger ofte medfører udgifter for staten.

Nedsættelse af kapitalkrav for anpartsselskaber

For det andet fremgår det af lovprogrammet, at regeringen vil sænke kapitalkravet for anpartsselskaber. Kapitalkravet for anpartsselskaber udgør på nuværende tidspunkt kr. 50.000. I forbindelse med det nye lovforslag foreslås en overgangsperiode på to år, hvorefter nuværende iværksætterselskaber kan opspare den fornødne selskabskapital for at kunne blive omdannet til et anpartsselskab.

Lovforslaget forventes at blive fremsat i februar 2019.

Har lovprogrammet betydning for dig?

Er du i tvivl om, hvorvidt lovprogrammet kan få betydning for dig, og vil du gerne høre mere? NJORD Law Firm rådgiver om hele processen inden for stiftelse af virksomheder og omdannelse af selskabsform.

Vil du vide mere?
Hvad kan vi gøre for dig?